Avalikku ruumi tuleb suhtuda heaperemehelikult

191
Jäätmeid ei tohi viia loodusesse või heaks kiitmata kohtadesse. Foto: Kambja Vallavalitsus

Tulenevalt kevadistest koristustöödest on oluline pidada kinni kehtestatud jäätmekorrast ning suhtuda heaperemehelikult avalikku ruumi.

Kambja valla elanikud saavad viia liigiti kogutud jäätmeid Tartu linnas Selli 19 ja Jaama 72c asuvatesse jäätmejaamadesse, elektroonikat ka Kambja kogumispunkti. Liigiti kogutud paberit, pappi, pakendeid ja klaasi saab viia avalikesse konteineritesse. Koduses majapidamises üle jäävate esemete ning puhaste, tervete ja kasutamiskõlblike riiete ja jalanõude vastuvõtt ning uuesti ringlusesse suunamine toimub taaskasutuskeskustes.

Jäätmemajandusest ja -jaamadest ning taaskasutuskeskustest täpsemalt aadressil www.kambja.ee/kuhu-jaatmed-viia

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTööpakkumine: Ülenurme spordihoone administraator
JärgmineÕnnemaa töötajad kohtusid Koosal Tartumaa noorsootöötajatega