13.9 C
Kambja
Teisipäev, 03.10.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivLehekuul algab kaitseväe õppus Kevadtorm

Lehekuul algab kaitseväe õppus Kevadtorm

Kaitseväe soomustransportöör Sisu Pasi XA-180EST õppusel Kevadtorm. Foto: Heigo Mägi 

Kaitsevägi korraldab 2.–20. maini Lõuna- ja Kagu-Eestis õppuse Kevadtorm 2016, kus osaleb enam kui 6 000 kaitseväelast, reservväelast, kaitseliitlast ja liitlassõdurit.

Osalevad liitlased 8 riigist

Kolme nädalase õppuse eesmärk on ajateenijatest koosneva jalaväepataljoni hindamine enne nende reservi arvamist. Lisaks kaitseväelastele ja kaitseliitlastele võtavad õppusest Kevadtorm osa ka liitlaste üksused, teiste seas Ameerika Ühendriikide, Belgia, Ühendkuningriigi, Saksamaa, Kanada, Soome, Läti ja Leedu.

Õppuste piirkond

Õppus Kevadtorm hõlmab sel aastal Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakondi ning toimub peamiselt Luunja, Mäksa, Võnnu, Ülenurme, Kambja, Haaslava, Meeksi, Vastse-Kuuste, Ahja, Mooste, Räpina, Veriora, Orava, Kanepi, Valgjärve, Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Lasva, Rõuge, Sõmerpalu, Puka ja Õru valdades.

Relvad ja matkevahendid

Õppusel Kevadtorm osalevatel kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad käsitulerelvadest kuni haubitsateni, kaitseväelased kasutavad imitatsioonivahendeid. Korrektsel kasutamisel ei ole imitatsioonivahendid ohtlikud, oskamatul käitlemisel võivad nad kasutajale viga teha.

Kaitsevägi palub kõigil inimestel õppuse Kevadtorm aladel mitte puutuda ja koguda õppuse aladelt leitud imitatsioonivahendite kesti või lõhkemata imitatsioonivahendeid vaid teavitada leiust koheselt päästeametit helistades telefonil 112 või kaitseväge telefonil 717 1933.

Maakasutus

Kaitsevägi kasutab õppusel lisaks riigile kuuluvatele maaaladele ka eraomandisse jäävaid alasid, mille kasutamise kooskõlastab maaomanikega. Ühtlasi võivad õppelahingute ja kaitseväe kolonnide liikumisega teedel olla ajutised liikluspiirangud ning seetõttu soovitab kaitsevägi kõigil liiklejatel olla tavapärasest tähelepanelikum ning jälgida liikluskorraldust. Liikumispiirangutega teedel reguleerivad liiklust sõjaväepolitseinikud.

CIMIC – tsiviil-sõjaline koostöö

Era- ja riigimaadel õppusi korraldades korrastavad kaitseväelased õppuse ala kohe pärast õppelahingtegevuse lõppu. Samuti vaadatakse õppuse piirkond üle Kevadtormi viimasel päeval. Kuigi enamik ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi ja liitlaste sõdureid suhtub oma ülesannetesse tõsiselt ning hoolib keskkonnast, ei ole välistatud, et keskkonda jääb piiratud kogus kaitseväe poolt kasutatud materjale.

Küsimuste korral või kui õppuse käigus on saanud kannatada kellegi vara – auto, tee, põld, aed või midagi muud, siis palub kaitsevägi viivitamatult ühendust võtta õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Samuti palub kaitsevägi võimalusel fikseerida kahju tekitaja (auto registrinumber, väeosa nimetus või mõne kaitseväelase nimi) ning edastada see info tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnale telefonil 717 1933 või e-posti teel kevadtorm@mil.ee .

Toimetas Heigo Mägi

 


Samal teemal:

 

Loetumad