Koolimajas arutleti liikluskorralduse teemadel

427
Ülenurme koolimaja

5. detsembril kell 18.00 toimus Ülenurme gümnaasiumi aulas infokoosolek „Bussitransport ja liikluskorraldus Ülenurme gümnaasiumi ümbruses“. Infot jagasid valla arendusjuht Kristi Kull, Tartumaa liikluskorraldaja Andrus Prükk, Tartumaa ühistranspordikeskuse juhatuse liige Tõnis Piir ja kooli hoolekogu esimees Varpo Vare.

OLEV SALUVEER,
Ülenurme gümnaasiumi direktor

Kino maale