Vallavalitsuse istungilt 04.01.2024

267
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras sotsiaal- ja hankeküsimused. Keelduti projekteerimistingimuste andmisest. Määrati lähiaadressid ja sihtotstarbed. Anti reklaami paigaldusluba. Nimetati mittetulundusühingus Tartumaa Arendusselts liikmeõigusi teostav isik.

Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine

Keelduti projekteerimistingimuste andmisest Külitse alevikus Haage tee 59a maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks.

Lähiaadresside ja sihtotstarvete määramine

Määrati Tõrvandi alevikus asuva Aia 6b katastriüksuse 28301:001:1842 jagamise käigus moodustatavatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Sotsiaalküsimused

Määrati kahele isikule tervisetoetust. Tasutakse SAle Eesti Agrenska Fond puudega lapsele osutatud lapsehoiuteenuse eest alates 01.01.2024. Kiideti heaks volikogu otsuse eelnõu „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise hanke korraldamiseks ja halduslepingu sõlmimiseks loa andmine“, saates selle volikogu menetlusse.

Hankeküsimused

Tunnistati pakkuja P. DUSSMANN EESTI OÜ (10068915) esitatud pakkumus hankes „Tõrvandi Kool toitlustusteenus“ (viitenumber 273953) hanke alusdokumentidele vastavaks ning hindamiskriteeriumi alusel edukaks. Hankeleping sõlmitakse ettevõttega P. DUSSMANN EESTI OÜ perioodiks 08.01.–12.06.2024 .
Korraldatakse riigihange nimetusega „Aarike paisjärve rekonstrueerimine ja kuivhüdrandi ehitamine“ lihthankemenetlusena, mille tulemusena sõlmitava hankelepingu täitmise tähtaeg on 01.07.2024.

Reklaami paigaldamise lubade andmine

Anti luba Reklaamtreiler OÜle reklaami paigaldamiseks. Reklaamikandja (5,4 x 2,6 m, reklaamhaagis) paigaldatakse aadressile Tartu mnt 82b, Soinaste küla perioodiks 04.01.–31.01.2024.
Anti luba Reklaamtreiler OÜle reklaami paigaldamiseks. Reklaamikandja (5,4 x 2,6 m, reklaamhaagis) paigaldatakse aadressile Koolitee lõik 4, Ülenurme alevik perioodiks 10.01.–31.01.2024.

Mittetulundusühingus Tartumaa Arendusselts liikmeõigusi teostava isiku nimetamine

Mittetulundusühingu Tartumaa Arendusselts Kambja valla liikmeõigusi teostavaks isikuks nimetati Toomas Järveoja.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTeenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks ootab nominente
JärgmineAvanes 2024. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoor