Lõuna-Eesti KOV kriisikomisjonide liikmed arutlesid kogukonna teemadel

244
Lõuna-Eesti KOV kriisikomisjonide liikmed koolitusel „Kogukonnad kui ressurss KOV kriisikomisjonidele“. Foto: Helen Kari

2024. aasta märtsi esimesel täisnädalal kogunesid Valgamaal, Taageperal Lõuna-Eesti omavalitsuste kriisikomisjonide liikmed koolitusele „Kogukonnad kui ressurss KOV kriisikomisjonidele“, et avastada oma ekspertsust ja kogemust.

Koolituse esimene pool keskendus kogukonna tähendusele ning silmale nähtavate ja nähtamatute, varalistele kui ka mittemateriaalsete ressursside avastamisele. Edasi käsitleti konkreetseid kitsaskohti ja lahendusi, mis aitaks leida potentsiaalsete kriiside edukamaks lahendamiseks uudseid vaatenurki.

Palju mõtteainet pakkus küsimus kogukonna ja selle juhi määratlemisest – küla või korteriühistu pole automaatselt kogukond ning külavanem pole automaatselt inimeste ühendaja. Need on küsimused, millega saab juba praegu tegeleda, et kriisisituatsioonides oleks igal teadlikul kogukonnal valmis võrgustik ja plaan tegutsemiseks.

Ühiselt leiti, et suurim omavalitsuse ja kogukonna ressurss on inimene, sest ilma inimesteta ei käivitu varutud generaator või mootorsaag. Seetõttu tuleb panustada inimestesse ja nende toetamisse.

Kel kogukonna teema osas suurem huvi, siis tasub jälgida kogukonnaveebi.

Slaidid: Päästeameti tegevused, rahastusvõimalused ja ootused kogukondade kriisivalmidusele

Allikas: Kogukonnaveeb

Lisainfo: Ragnar Veemaa, Kambja valla kriisikomisjoni liige, 5443 0145, ragnar.veemaa@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineLoomeettevõtjad on oodatud tasuta koolitusele ja loometurule
Järgmine„Igas ladvas laululindu“