Sotsiaalkindlustusamet kutsub pensionäre vaatama üle maksuvaba tulu kasutust pärast pensioni tõusu

126
Iga aasta 1. aprillil suurenevad pensionid, sest neid indekseeritakse. Foto: Sotsiaalkindlustusamet

Alates 1. aprillist 2024 tõuseb pension seoses indekseerimisega. See võib mõjutada töötavate pensionäride maksuvaba tulu suurust. Sellega seoses peaksid töötavad pensionärid üle vaatama oma maksuvaba tulu kasutust.

Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna juhi Agne Kiviselja sõnul arvestatakse 1. aprillist vanaduspensioniealise inimese (64 aastat ja 9 kuud) pensionilt maksuvaba tulu 776 euro ulatuses. „Kui inimese pension on alla 776 euro, saab maksuvaba tulu jääki kasutada muudelt tuludelt, näiteks töötasult. Indekseerimise tulemusel aga pensionid suurenevad ning võib tekkida olukord, kus töötasult kasutatav maksuvaba tulu summa väheneb,“ selgitab Kiviselg.

Näide: Kui vanaduspensionieas inimese pension tõuseb 1. aprillist 500 eurolt 600 euroni, siis senise 276 euro asemel on tema maksuvaba tulu jääk nüüd 176 eurot (776-600=176). Töötava pensionäri jaoks tähendab see vajadust oma maksuvaba tulu kasutust töötasult üle vaadata, et vältida hilisemat üleliigse tulu tagastamist tuludeklaratsiooni alusel.

Iga inimese pension on individuaalne ning selle suurus sõltub inimese tööpanusest. Nii on ka pensionitõus indekseerimise tulemusel igaühel erinev. Indekseerimise eesmärgiks on hoida pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Agne Kiviselg selgitab: „Pensionide indekseerimisel suurendatakse nii pensioni baasosa kui aastahinnet. Pensioni baasosa on pensioni alustala, mis on kõikidel vanaduspensioni saajatel ühesuurune. Aastahinne on aga väärtus, millega korrutatakse läbi pensioni staažiosa, kindlustusosa ning ühendosa.” Kokku arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega ümber ligi 325 000 inimese pensioni.

Inimese pensioni suurus selgub 1. aprillil. Kõige mugavamalt saab oma pensioni uut suurust vaadata portaalis eesti.ee. Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse tulles või infotelefonile 612 1360 helistades tuleb arvestada võimaliku ooteajaga.

Lisainfo:

Suurus pärast indekseerimist alates. 1. aprillist 2024
Rahvapensioni määr 372,05
Pensioni baasosa 354,9887
Aastahinne 9,512

 

Sotsiaalkindlusamet juhib tähelepanu, et inimeste parema teenindamise huvides kasutab amet erinevate toetuste ja hüvitiste väljamaksmisel ühe arvelduskonto lahendust. See tähendab, et kui inimene on esitanud ametile mitu arvelduskontot, kuhu kanda rahalisi hüvitisi – pension, vanemahüvitis, puudetoetus jne –, siis tehakse kõik ülekanded sellele kontole, mille inimene esitas viimasena. Oma kontot saab hõlpsasti kontrollida asutuse iseteeninduses.

Lisainfo: Sotsiaalkindlustusamet

Kino maale
EelmineTaastus Tartu ja Helsingi vaheline lennuühendus
JärgmineVõimlejate kevadised nädalavahetused mööduvad võistlustel