Tore koostöö

639

Sel õppeaastal on Ülenurme gümnaasiumi noored õpetaja Toomas Laane juhendamisel valmistanud meile mitmeid vahvaid õppeotstarbelisi vahendeid. Nii saime oma rühmaruumi käpiknuku- ja näpunukuhoidjad. Talvised paigalinnud said aga uhke linnusöögimaja õuele. Linnukesed käivad meie akna taga söömas ja lapsed jälgivad hoolega, et söök nende majas otsa ei lõpeks. Suur tänu õpetaja Toomas Laanele ja Ülenurme gümnaasiumi noortele toredate vahendite eest!

Laululinnu lasteaia Lõokeste rühma lapsed ja õpetajad

Kino maale
EelmineErivajadustega inimeste eluruumide kohandamine
JärgmineMänguteraapia on lastele suureks abiks