Erivajadustega inimeste eluruumide kohandamine

532

Kambja vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ teises voorus. Projekti raames kohandatakse 15 erivajadusega inimese eluruum nende vajadustele vastavaks.

Projektis osalemine annab puuetega inimestele võimaluse oma elukvaliteeti parandada. Võimalik on kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs, platvormtõstuki või laetõstuki paigaldamine jne), hügieeniruume ja kööki. Kohandada saab Kambja vallas asuvat aastaringseks elamiseks sobivat eluruumi, mis on toetuse taotleja rahvastikuregistri järgne ja tegelik elukoht ning on tema enda või tema pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.

Taotlus eluruumide kohandamiseks tuleb esitada hiljemalt 1. maiks 2019. Taotluse blankett on kättesaadav Kambja valla kodulehel https://www.kambja.ee/sotsiaaltoetused.

Taotluse esitamisele järgneb selle menetlemine. Selle käigus

  1. kontrollitakse, et taotlus vastab projekti tingimustele;
  2. esitatakse taotlus Kambja valla koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 26.08.2019;
  3. taotluse rahastamise otsuse alusel saab teostada kohandustööd vastavalt ERFi meetmetes kehtestatud projekti tingimustele.

Kambja vallavalitsus poolt 08.06.2018 vastu võetud määrus nr 18 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise ja toetuse maksmise kord“ on kättesaadav aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/412062018102.

Projekti rahastab Euroopa regionaalarengu fond meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“. Lisainfot saab abivallavanem Ivar Tedremalt tel 741 6450 või 501 1587 või e-postiaadressil ivar.tedrema@kambja.ee.

Kino maale
EelmineÜksi elava pensionäri toetus
JärgmineTore koostöö