-6.2 C
Kambja
Pühapäev, 03.12.2023
Sildid Sotsiaalabi

Silt: sotsiaalabi

Energiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel peredele abiks

Rahandusministeerium on välja töötanud energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust pered saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma, ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja küttehinna...

Sotsiaalteenused Tartumaa erivajadustega noortele

SA Tartu Perekodu Käopesa pakub Tartumaa erivajadusetega noortele uusi teenuseid: - intervallteenus kodus elavale erivajadusega noorele (18-25 a), pere toetamiseks töö hoidmisel, tööturule naasmisel; - koduhooldus...

Konkurss peretöötaja ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi peretöötaja ametikohta täitmiseks Peamised tööülesanded ametikohal: toetab, nõustab ja juhendab perekonda probleemide lahendamisel ja igapäevaelu puudutavates küsimustes toetab pere toimetulekut...

Koduteenindus valla raamatukogudes

Eakatel ja liikumisraskustega inimestel ei pruugi olla võimalust raamatukogu külastada. Õnneks ei tähenda see, et põnevatest lugemiselamustest peaks loobuma, sest Tõrvandi raamatukogu koos haruraamatukogudega...

Pilootprojekt avab rohkematele inimestele võimaluse soetada abivahendeid soodushinnaga

Käesoleva aasta esimeses pooles on avatud sotsiaalkindlustusameti ja sotsiaalministeeriumi pilootprojekt, mille raames saavad riigipoolse soodustusega abivahendeid ka ilma töövõime languse ja puudeta tööealised inimesed....

Vallavalitsuse istungilt

28. jaanuaril otsustati Väljastada ehitusload järgmiselt: Räni alevikus Viirpuu tn 10 üksikelamu lammutamiseks; Tõrvandi alevikus Kummeli tn 12, 13 ja 15 kahepereelamu püstitamiseks. Väljastada kasutusload järgmiselt: ...

Koduabiteenused

OÜ Kauem Kodus pakub teenuseid sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnas. Ettevõte pakub hooldusabi eakatele ja kõrvalist abi vajavatele isikutele, kelle tervislik seisund ei võimalda iseseisvalt...

Erivajadustega inimeste eluaseme kohandamine

Meie vald osaleb projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kambja vallas“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti tulemusena paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus-...

Vald ootab teavet abivajavate inimeste kohta

Kambja vallavalitsus palub jälgida oma naabruskonda ja teavitada vallavalitsust puuetega inimestest, eakatest ja abivajajatest, kes ei saa väga mõjuval põhjusel toetuda kriisiolukorras lähedaste abile....

Erivajadustega inimeste eluruumide kohandamine

Kambja vald osaleb projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ teises voorus. Projekti raames kohandatakse 15 erivajadusega inimese eluruum nende vajadustele vastavaks. Projektis osalemine annab puuetega...