Erivajadustega inimeste eluaseme kohandamine

636

Meie vald osaleb projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Kambja vallas“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti tulemusena paraneb inimeste iseseisev toimetulek, väheneb hooldus- ja kõrvalabivajadus ning ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele luuakse võimalus tööturul osalemiseks.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadusest tulenevat eluruumi kohandamist, et luua paremad tingimused liikuvusega seotud toiminguteks, sealhulgas eluruumi sissepääsuks, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee rajamiseks, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist. Toetust on võimalik taotleda ka hügieeni- ning köögitoimingute parandamiseks.

Taotlusi projekti III voorus osalemiseks võetakse vastu 30. maini. Taotlus tuleb saata digiallkirjastatult aadressile vald@kambja.ee.

Taotluse blankett ja täiendav info on leitav valla kodulehelt www.kambja.ee.

Täiendavat informatsiooni saate sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tammelt, tel 5627 7072, rahel.tamm@ylenurme.ee, või arendusjuht Kristi Kullilt, tel 527 6413, kristi.kull@ylenurme.ee.

Projekti I vooru käigus kohandati erivajadustele vastavaks kahe erivajadustega inimese eluruumid (tualettruumi kohandus ja liugvärava kohandus), Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus oli 6 625,75 eurot.

Projekti II vooru toetuse abil saavad kohandatud 10 inimese eluruumid, kohandused liikide kaupa on järgmised:

  • 10 tualettruumi (sh pesemisruumi ja WC ühisruumi või pesemisruumi) kohandus
  • 1 vaheplatvormita kaldtee rajamine
  • 3 siseukseava kohandus
  • 2 hoone välisukseava kohandus
  • 1 liugvärava kohandus
  • 2 uksekünnise paigaldus
  • 1 esimesele korrusele viiva platvormtõstuki paigaldamine (seade koos paigaldusega)

Projekti kogumaksumus on 63 176 eurot, millest ERF toetus on 53 699,60 ning valla osalus 9 476,40 eurot.

RAHEL TAMM,
vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja

Kino maale
EelmineElukaare madalamates otstes on vastutus ja vajadused suuremad…
JärgmineKanname oma kultuuri ja selle loojad valla kultuurikaardile!