Elukaare madalamates otstes on vastutus ja vajadused suuremad…

2133

…ja nii me elame, oleme, töötame ja tegutseme ikka kõik ühe ja üks kõigi eest.

Praegusel raskel ajal on Aarike hooldekeskuse töötajad püüdnud igati turvaliselt klientidele abi osutada. Oleme väga õnnelikud, et alates 1. märtsist suutsime koostöös OÜga MedAid eesotsas selle juhatuse liikme Elis Lessinguga rakendada meie hooldekeskuses tööle õendusteenuse. Täname südamest meie endist hooldusjuhti Margus Kriivat, kes on koostöös meie uue hooldusjuhi Katrin Metsaga suutnud anda oma parima meie õendustegevuse edendamiseks. Õdede olulisus on kriisiolukorras eriti nähtav, kuid õed ei saa oma tööd teha ilma hooldustöötajate ja teiste meeskonna liikmeteta. Seega siiras tänu teile, meie hooldustöötajad Ülle Parts, Tiia Rehemaa, Helen Rähni, Õie Arolepp, Silja Kattai, Tiina Palu, Lilja Kempi, Kairi Hõim, Eve Lõiv ja Haidi Põldsaar, kes te oma ennastsalgava ja hooliva suhtumisega klientidesse ning nende vajadustesse tagasite neile igapäevase abi ja turvatunde!

Meie köögipersonal – õde-perenaine Urve Kähr, kokad Ene Hurt, Marika Saar, Aime Tannis – valmistas endiselt kvaliteetset, head ning maitsvat toitu, millest ei puudunud erinevad tervislikud salatid küüslaugu ja sibula ning köögiviljaga.

Majanduspersonal, kuhu kuuluvad majandusjuhataja Taivo Tera, majandustehnik Margus Elmet, pesulaohoidja Ilona Ott, puhastusteenindajad Heiri Kriiva ja Urve Kähr jälgivad eriti pingsalt ja pidevalt ruumide desinfitseerimist ja korrashoidu ja käte pesemist ning desinfitseerimist, vajalike vahendite olemasolu ja sihipärast ning nõuetele vastavat kasutamist. Igale poole on paigutatud kätepesu juhendeid ja meeldetuletussilte „Pese käsi“ – kõik ei pruugi ju alati kõigil meeles püsida…Tänud kuuluvad kindlasti meie tegevusjuhendajatele Krista Sangernebole ja Inga Ottile, kes oma põhitöö kõrvalt on abiks nii hooldustöötajatele kui ka suhtlemisele kliendi sugulastega, nende kirjade ettelugemisel ja nende igapäeva elu sisustamisel.

Kodukontorisse oleme praegu komandeerinud meie raamatupidaja Karin Kirsipuu, kellest sõltub arvete õigeaegne väljasaatmine, ülekandmine, töötasude arvestamine ja kogu asutuse finantsalane tegevus.

Tänu kuulub kõigile meie hooldekeskuse 63le kliendile, kes püüavad igati olla hoolivad enese suhtes ja järgida nõudeid ja korraldusi, mis neile antud.

Täname mõistva suhtumise eest klientide sugulasi. Siinjuures on tore nentida, et möödunud lihavõttepühade ajal saadeti e-posti kaudu kirju ja õnnitlusi ning mõtisklusi, mille meie välja trükkisime ja adressaadile edasi andsime. Rõõm oli kahepoolne – neid ei olnud unustatud.

Elus on ikka nii, et igal halval küljel on ka hea külg ja nii on rõõm nentida, et kõikide teiste väga vajalike asutuste kõrval pööratakse ühiskonnas praegu enam tähelepanu ka hoolekandeasutustele, koduhooldajatele. Täname sotsiaalministeeriumi, terviseametit, päästeametit, Tartumaa omavalitsuste liitu, Kambja vallavalitsust, et ruttasite meile appi ja leidsite võimalusi varustada meid hädavajalike isiklike kaitsevahendite ning erinevate desinfitseerimisvahenditega. Sotsiaalkindlustusametiga on olnud väga tihe infovahetus, ikka oleme olukorrast ülevaate saanud vähemalt korra nädalas ja teadupärast on eriti kriisiolukorras info kättesaamine väga oluline.

Sama saab öelda ka sihtasutuse nõukogu liikmete kohta. Oleme väga tänulikud.

4. aprillil tegi terviseamet hooldekeskuse 63 kliendile (2 klienti oli haiglas üldravil) ja 23 töötajale koroona viiruse testi. Pean tunnistama, et mulle kui juhatajale olid need 24 tundi, mil ootasin testide tulemusi, päris pingelised. Õnneks saime 6. aprilliks kõigi testide tulemused teada ja suur rõõm oli saada kõigi testitute kohta negatiivne tulemus! Seega oli tõestatud, et hooldekeskuse töötajate varajane kaitsetegevus tagas klientide elu- ja olmeruumide korrasoleku ning klientide ja personali nakatumine oli välistatud. Siiras tänu klientide sugulastele ja tuttavatele, kes meie teateid kuulda võtsid ja praegu oma lähedasi külastama pole kippunud!

Ja kui juba kiitmiseks ja tänamiseks läks, siis ootame pärast kriisiaja lõppu pikisilmi külla meie uusi sõpru – Tartu ülikooli majandusteaduskonna üliõpilaste loodud vabatahtlike võrgustiku Communicare liikmeid, kes aitavad hooldekeskuse elanike päevategevusi mitmekesistada. Nad on meid külastanud juba kahel korral ja klientidepoolne ning ka vabatahtlike eneste tagasiside on olnud positiivne. Meeldivat koostöö jätku meile!

Heameelt tundsime ka selle üle, et meie kauaaegsed sõbrad LC Tartu Tammest tundsid huvi meie käekäigu vastu sel kriitilisel perioodil. Aitäh, Andrus Kõre!

Nüüd kukkus küll nii välja, et aina kiidame, aga miks ka mitte!

Tahaksin lõpetada E. Dickinseri sõnadega: „Kui säästa saab üht valu, on elul mõte sees. Või trööstida üht ainust elu ta vaevades. Või kukkunud linnupoja saad pessa tõsta taas, on elul mõte sees.“

Kas pole ELU tore!

Olgem hoitud, terved ja armastatud!

ELLE OTT
Aarike hooldekeskuse juhataja

Kino maale
EelmineOodatud sündmuste ootamatu ärajäämine…
JärgmineErivajadustega inimeste eluaseme kohandamine