Konkurss peretöötaja ametikoha täitmiseks

858

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi peretöötaja ametikohta täitmiseks

Peamised tööülesanded ametikohal:

  • toetab, nõustab ja juhendab perekonda probleemide lahendamisel ja igapäevaelu puudutavates küsimustes
  • toetab pere toimetulekut koduses keskkonnas ja väljaspool kodu vastavalt pere vajadustele (sh juhendamine ja saatmine asjaajamisel ametiasutuses või vajalike dokumentide vormistamisel)
  • informeerib, motiveerib, jõustab perekonda ning vajadusel toetab peret nende toimetulekut toetavatel teenustel osalemisel;
  • teeb oma tegevusvaldkonnas koostööd pere toimimiseks oluliste asutustega (meditsiiniasutused, lasteaed, kool, rehabilitatsiooniasutused jt).

Tööle saab asuda esimesel võimalusel. Dokumendid kandideerimseks tuleb esitada hiljemalt 21.09.2021.

Täpsemad nõuded, kandideerimise teave ja tööjuhend on leitavad vallaveebist https://www.kambja.ee.

Kino maale
EelmineSaab esitada taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide rahastamiseks
JärgmineLennuakadeemia tantsurühm ootab uusi tantsijaid