Saab esitada taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide rahastamiseks

153

Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu taotlusi stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks 2022. aastal.

Sihtasutus Eesti rahvuskultuuri fond toetab:

  • üksikisikuid stipendiumidega õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks;
  • organisatsioone toetustega eesti rahvuskultuuri arendamise, säilitamise ja edasikandmise seisukohalt oluliste projektide algatamiseks ja finantseerimiseks.

Käesoleval aastal tuleb 139-st allfondist jagamisele 280 tuhat eurot.
Suuremad summad jagatakse seekord järgmistest sihtasutuse juures asuvatest fondidest:

  • Rain Lõhmuse fondist tuleb jagamisele ca 30 000 eurot, mis jaguneb erinevate valdkondade vahel noorte annete toetuseks,
  • teatrivaldkonnas eraldab Kristi ja Siim Kallase fond 10 000 eurot lavastusprojektide toetuseks,
  • noorte lauljate õpinguid välismaal toetab 10 000 euroga Hans Teetlausi fond,
  • lastekirjanduse loomist, mis tutvustab lastele eesti kultuuripärandit, esivanemate eluolu ning rahvatraditsioone toetab 6 000 euroga Härmatali fond,
  • Lastekaitse liidu fond toetab  põhi-ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks on võimalik taotleda kokku 10 000 euro eest,
  • Eesti ülikoole õppevahendite soetamisel toetab Ernst ja Erica Kesa fond 12 000 euroga.

Taotluste vastuvõtu tingimused ja info ning käesoleval aastal jagamisel osalevate allfondide nimekirja leiate meie koduleheküljelt alajaotusest TAOTLEJALE.

Kino maale