Ülenurme lastaed võtab tööle

519
  • majandusjuhataja
  • eripedagoogi
  • logopeedi
  • abiõpetaja

Uuelt meeskonnaliikmelt ootame rõõmsameelset ellusuhtumist ja lapsemeelsust, kohusetundlikust ning ausust, tahet lastega tegutseda, head kohanemisvõimet ning paindlikust, lahendustele orienteeritust ning valmidust panustama lasteaia arengusse.

Haridust ja kvalifikatsiooni tõendavaid dokumente ja CV ootame 28.augustiks 2022 aadressil Mari.Sults@ylenurmelasteaed.ee.

Teave tel +372 5190 1710

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 18.08.2022
JärgmineKambja kool ootab meeskonda sotsiaalpedagoogi