Kambja kool võtab tööle vene keele ja loodusainete õpetaja

689

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

võtab konkursi korras tööle

VENE KEELE ÕPETAJA

(21 kontakttundi)

LOODUSAINETE ÕPETAJA

(füüsika, bioloogia ja loodusõpetus, 15 kontaktundi)

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Õpetaja ülesanne on luua keskkond iga õppija mitmekülgseks ja pingutust nõudvaks arenguks. Meie õpetaja arendab järjepidevalt oma kutseoskusi, ta on toetaja, mentor ja väärtuskasvataja.

Tööleasumine 2022. aasta augustikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 30. maiks 2022 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 5450 2161 (Marika Karo), www. kambja.edu.ee.

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt
JärgmineKambja kaasava eelarve ideede rahvahääletuse võitis ettepanek kaasajastada Poldrijärve matkarada