Milline tegu vääriks Kambja koolis aasta teo tiitlit?

281
Kambja kooli esimese klassi õpilased vaatemängulisel playback showl. Foto: Hanna Näkk

Üleskutse Kambja koolikogukonna liikmetele – nii õpilastele, lapsevanematele, vilistlastele, õpetajatele ja töötajatele kui kõigile siinse paikkonna elanikele ja meie sõpradele kaugemalt.

Ettevõtliku Kambja Ignatsi Jaagu kooli 337. õppe- ja tegevusaasta saab peagi ajalooks, mistõttu on just praegu õige aeg mõelda üheksa kuu jooksul tehtule ja saavutatule ning tuua esile eredaid või erilisi õnnestumisi.

Õpilasesindus ja kooli juhtkond annavad teada, et meie koolikogukonna igal liikmel on võimalus teha ettepanek, millist saavutust või edukalt teostatud algatust, ideed, sündmust, ettevõtmist soovitaks tema sel korral tunnustada aasta teo tiitliga. Ettepanekus võib esile tuua nii kollektiivselt kui individuaalselt saavutatut. Ole aktiivne ja saada oma arvamus e-posti aadressile aasta.tegu@kambja.edu.ee kuni 27. maini 2024.

Laekunud ettepanekute põhjal koostavad õpilasesindus ja kooli juhtkond nimekirja nendest tegudest ja saavutustest, mis esitatakse aasta teo valimise õpilashääletusele.

Kambja Ignatsi Jaagu kooli aasta teo tiitli saaja valivad õpilased veebihääletusel alates 31. maist kuni 5. juunini 2024.

Aasta teo tiitli tänavust saajat tunnustatakse õppeaasta lõpetamise piknikul 11. juunil 2024. Aasta teo valimise konkurss on pika ajalooga Kambja koolis väga värske ettevõtmine, mis algatati eelmisel õppeaastal.

Toivo Ärtis
huvijuht

Kino maale
EelmineJuunist 2024 rakenduvad mitmed muudatused Tartu maakonnaliinidel
JärgmineVallavalitsuse istungilt 15.05.2024