Vallavalitsuse istungilt 18.08.2022

297
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa- ja huviharidusküsimused.

Antud projekteerimistingimised:

 • Pangodi külas Pedasmäe AÜ 11 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
 • Virulase külas Toome AÜ 7 kinnistule üksikelamu projekteerimiseks
 • Külitse alevikus asuvale Videviku vkt 1 maaüksusele ehitise laiendamiseks

Antud ehitusload:

 • Vana-Kuuste külas Rotilohu üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Kanarbiku 9 üksikelamu püstitamiseks
 • Soinaste külas Välja 11 soojuspuuraukude rajamiseks

Antud kasutusload:

 • Soinaste külas Tõrvandi tee 24 kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Kambja alevikus Kambja põhikooli kinnistule püstitatud spordi- või puhkerajatisele
 • Lemmatsi külas Mäelille 3 kinnistule püstitatud kaksikelamule
 • Palumäe külas Palumaa kinnistule püstitatud üksikelamule
 • Räni alevikus Ringtee 65 kinnistul ümberehitatud ärihoonele
 • Räni alevikus Ränirahnu tee 4 kinnistule püstitatud abihoonele
 • Tõrvandi alevikus Tamme 29 kinnistule püstitatud lao- ja tootmishoonele
 • Tõrvandi alevikus Tööstuse tee 6 kinnistul laiendatud büroo-laohoonele

Kooskõlastati korralduse eelnõu „Soinaste külas asuva Kaasiku 35 maaüksuse detailplaneeringu menetluse lõpetamine“, edastades otsuse OÜle ARTE House omapoolse arvamuse avaldamiseks.

Maaküsimustes kiideti heaks projekti „Sepa talu puurkaevu rajamine“ toetuse kasutamise aruanne.

Määrati kinnistu jagamise käigus tekkinud katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed:

 • Külitse-Järiste lõigu jalgratta- ja jalgtee rajamisega seotu
 • Räni alevikus Räniküla 5

Võeti vastu huvitegevuse toetamise otsuseid.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineMaailmakoristuspäev kutsub talgutele üheskoos
JärgmineÜlenurme lastaed võtab tööle