Kambja kool ootab meeskonda õppealajuhatajat

1183

Kambja Ignatsi Jaagu Kool

võtab konkursi korras tööle

ÕPPEALAJUHATAJA
(1,0 ametikohta).

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused

Põhiülesanded:

  • õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast
  • tunniplaani koostamine, õpetajate asenduste korraldamine
  • tugispetsialistide töö koordineerimine
  • metoodilise töö korraldamine ja süsteemne analüüsimine
  • õppe- ja kasvatustegevust toetavate arendusprojektide läbiviimine
  • kooli tööks vajalike plaanide ja aruannete koostamine

Õppealajuhataja lisaülesanne on hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerimine.

Tööleasumine 2022. aasta augustikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 12. augustiks e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 5450 2161 (Marika Karo), www.kambja.edu.ee.

Kino maale
EelmineOmavalitsuse abist erakorralistes olukordades
JärgmineVallavalitsuse istungilt 16.06.2022