Vallavalitsuse istungilt 16.06.2022

69
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus-, ja planeeringu-, maa- , sotsiaal- ja haridusküsimused. Langetati otsuseid hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru osas. Anti luba Rally Estonia 2022 korraldamiseks Kambja valla territooriumil.

Antud projekteerimistingimused:

 • Laane külas Sirmiku 8 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Lemmatsi külas Lepalaane 1 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Tõrvandi alevikus Aasa 17 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks
 • Soinaste külas Kanarbiku 9 maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks

Antud ehitusload:

 • Rebase külas Kevini kinnistule abihoone püstitamiseks
 • Täsvere külas Käo kinnistule üksikelamu püstitamiseks
 • Õssu külas Lepiku tee 8a kinnistule abihoone püstitamiseks
 • Uhti külas Ojandi kinnistule üksikelamu püstitamiseks
 • Räni alevikus Saarekese 12 kinnistule ridaelamu püstitamiseks

Antud kasutusluba Ülenurme alevikus Tartu mnt 5 kinnistule rajatud õueala atraktsioonide täiendusele.

Kehtestatud detailplaneeringud:

 • Kavandu külas asuvate Matsijärve, Kaldamatsi ja Järvematsi maaüksuste detailplaneering
 • Sulu külas asuva Künka maaüksuse detailplaneering

Määrati Õssu külas asuva Eerika tee 19 katastriüksuse planeeringukohase jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed ning Õssu külas asuvale liikluspinnale nimeks Remmelga tänav.

Avaldati eelteade Lemmatsi külas asuvale liikluspinnale Vektori tänava ning Õssu külas ja Räni alevikus asuvale liikluspinnale Lääneringtee tänava nime määramise kohta.

Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Uhti külas asuvatele Raudsepa tee ja Virumõisa-Reolasoo tee ning Soinaste külas asuvale Väetiseküüni–Lennuvälja tee lõik 3 katastriüksustele.

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas määrati toetusi.

Hajaasustuse programmi toetuste jagamise osas otsustati rahuldada tingimuslikult hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru raames esitatud 19 taotlust ja mitte toetada 3 taotlust.

Anti luba Estonian Autosport Events MTÜle 14.–17.07.2022 Rahvusvahelise autoralli Rally Estonia 2022 korraldamiseks Kambja valla territooriumil ja nõustuti valla avalikult kasutavate kohalike teede sulgemisega vastavalt taotlusele.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja kool ootab meeskonda õppealajuhatajat
JärgmineVallavalitsuse istungilt 21.06.2022