Vallavalitsuse istungilt 21.06.2022

78
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid planeeringu-, maa- , sotsiaalküsimused. Otsustati jätkata sotsiaaltransporditeenuse pakkumisega omavalitsuse poolt.

Anti projekteerimistingimused Soinaste külas Tartu mnt 81 krundil abihoone püstitamiseks. Keelduti tingimuste andmisest Palumäe külas Parrise laohoone projekteerimiseks. Pikendati Räni alevikus asuva Aida maaüksuse ja lähiala (Kivimetsa tee) detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestust ning määrati avaliku väljapaneku lõpukuupäevaks 10.07.2022. Kujundati seisukoht Vaprametsa detailplaneeringu eskiislahendusele.

Määrati Külitse alevikus asuva Haaviku kinnistu planeeringukohase jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.

Sotsiaalküsimuste osas määrati toetusi, seati hooldusi ja otsustati jätkata sotsiaaltransporditeenuse pakkumisega.

Anti load reklaamide paigaldamiseks Tõrvandi ja Räni alevikus.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 16.06.2022
JärgmineKuni 19-aastastele elanikele hüvitatakse kliinikumis vältimatu arstiabi visiiditasud