Seitsmes luulekonkurss „Kodu“

767
Kambja lasteaia Mesimumm õpetajate naisansambel

„Mu armas kodu väikene,
sääl eemal mäe pääl!

Su üle särab päikene,
puud haljendavad sääl.“ 

Nõnda ütleb Juhan Liiv oma luules.

Kodu, see on meie seljatagune ja kindlus, kus isegi pilves ilmaga päikesekiir tuppa piilub. Kodus kogeme oma perekonna traditsioone ja lähedust. Seda niivõrd olulist osa meie elus püüdsime ka meie siin Kambja lasteaias Mesimumm oma seitsmendal järjestikusel luulekonkursil tähtsustada. Lasteaia pere sai süveneda eesti kaunisse luulesse, leida endale selle kõige sobivama ning seda ka teistele edasi anda. Valimine ei olnud kindlasti lihtne, sest eesti luulevaramu on üüratult lai ja kaunidust ning sügavamõttelisust ääreni täis. Kuid siiski said meie õpetajad koostöös lastega kõigega suurepäraselt hakkama. Nii mõnigi salm konkursil pani pikemalt mõtlema ning silma heldimusest helkima.

Žürii koosseisu oli meil kutsutud seekord Kambja kultuurikeskuse juhataja Saidi Tammeorg, Kambja valla haridusnõunik Maia Uibo ja Kuuste kooli direktor Lenne Ojamets. Žürii sai valida kolm esimest kohta üksikesitajate seast ning parima rühmaesitaja. Lapsed olid nii osavad lugejad, et järjestuse seadmine osutus raskeks ülesandeks, kuid sellegipoolest jõuti lõpuks ühisele otsusele. Üksiesitajate seast sai esimese koha Oravakeste rühma Ronja Pruuli, teise koha pälvis sama rühma laps Juhan Kärgenberg ning kolmandaks pärjati Õunakeste rühma Ketter Ilves. Rühmade arvestuses hinnati parimaks Rõõmulindude rühma, kes ühtse meeskonnana oma luuletuse ilmekalt ja soravalt ette kandis. Anti ka välja eriauhind Oravakeste rühmale, kus tunnustati lapsi ühtse esinemise eest ning kiideti tööjaotust luuletuse ettekandmisel.

Ürituse elavdamiseks ning tähtsustamaks kogukonna olulisust oli kutsutud üritusele esinema meie valla noor muusikahuviline. Noor tšellist Marta Eller esitas tuntud loo „Meil aiaäärne tänavas“, klaveril saatis lasteaia muusikaõpetaja Anu Ird.

Samuti loodi selle ürituse raames lasteaias oma naisansambel, millesse kuulub üheksa lauluhuvilist Kambja lasteaia töötajat. Proovid olid alati meeleolukad ja innukad ning kõik tegutsesid südamega ühise eesmärgi nimel. Seda rõõmustavam oli lõpptulemusena luulekonkursil lavale tulla, kus uhkusega sai esmakordselt publikule esineda. Loodetavasti saab sellest tore traditsioon edaspidiseks. Aegadest ammustest on ju tõdetud, et väikestest asjadest sünnivad suured.

Sellised ülemajalised üritused lasteaias loovad ühtsustunde nii oma kollektiivis kui ka kogukonnas. Selle abil õpetame lastele oma kodukoha tähtsustamist ja sellest lugupidamist. Konkreetse ürituse puhul said lapsed tunda eesti keele ilu ning eesti luule kaunidust.

MARGIT SALUOTSA,
Kambja lasteaia Mesimumm Oravakeste rühma juhtivõpetaja

Kino maale
EelmineVahvate Mesimummide rõõmus sünnipäevapidu
JärgmineEesti Vabariik 101 Ülenurme lasteaias