Ülenurme koolipoisid tegid tööõpetuse olümpiaadil tubli tulemuse

851

22. märtsil toimus Lähte ühisgümnaasiumis Tartumaa poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaad. Osalevaid koole oli kaheksa ja võistlejaid poisse 14. Igast koolist sai osa võtta kaks poissi. Meie kooli esindasid 8.c klassist Rainer Jahhu ja Karl-Georg Ploom.

Olümpiaad koosnes kolmest osast. Esimene osa oli teoreetiline valikvastustega test, mis hõlmas vineeri- ja traaditöö teemat. Teine osa oli tööeseme disainimine. Siin oli vaja kavandada etteantud materjalidest üksinda mängitav mäng „Mäng iseendale“. Oma lahendus tuli vormistada mõõtmestatud eskiisi vormis. Seal pidi olema lisatud ka vajalike materjalide loetelu ja põhiliste tööoperatsioonide järjekord. Hindamisel arvestati mängu originaalsust, eskiisi teostust ja tööetappide adekvaatsust. Mäng pidi olema valmistatud etteantud materjalidest ja osalejatele võimaldatud tööriistu kasutades. Kolmas osa oli kavandatu praktiline teostamine – tuli valmistada teises osas kavandatud mäng joonise ja kirjaliku tööjuhendi järgi.

Hindamisel arvestati soorituse kvaliteeti, mängu funktsionaalsust, töö viimistlust ja joonisele vastavust.

Nüüd tulemustest – meie kooli õpilane Rainer Jahhu tuli esikohale ja Karl-Georg Ploom tuli kolmandaks. Väga tublid poisid! Rainerit ootas ees veel vabariiklik voor 12. aprillil Tallinnas.

Kõik võistlejad said tänukirja ja pingerea alusel said nad valida endale ühe meene. Oli tore olümpiaadipäev. Soovime poistele ka edaspidiseks häid ideid ja pealehakkamist!

TOOMAS LAAN,
Ülenurme gümnaasiumi töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Kino maale
Eelmine45 loovat ja leidlikku aastat lastega
JärgmineKambja kool registreerib aabitsalapsi