Kambja kool registreerib aabitsalapsi

1038

Kooli logoKambja põhikool palub kõiki vanemaid, kelle laps asub 2. septembril 2019 õppima 1. klassis, esitada taotlus (vormi saab kantseleist) 30. aprilliks tööpäevadel kella 8.00-15.00 kooli kantseleisse. Kui taotlus jääb aprillis esitamata, palub kool seda teha võimalikult kiiresti, et oleks võimalik tellida vajalikud õpikud ja töövihikud.

Lisaks taotlusele esitab lapsevanem koopia lapse sünnitunnistusest (saab teha kohapeal), tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist, foto 3×4 cm õpilaspileti jaoks. Täpsustavat infot saab kooli kantseleist tel 741 6457.

Kino maale
EelmineÜlenurme koolipoisid tegid tööõpetuse olümpiaadil tubli tulemuse
JärgmineKuraditosin aastat kaunikõlalisi kokkusaamisi