Kuraditosin aastat kaunikõlalisi kokkusaamisi

1103

Kambja kultuurikeskuses toimus 30. märtsil Lõuna-Eesti naisansamblite kontsert „Kambja Lüüra”. Seekordne laulupäev oli arvult juba kolmeteistkümnes, kuid kurjakõlaline kuraditosin ei häirinud ladusat laulupäeva põrmugi. Osalejaterohke ja heatujuline päev kulges mõnusasti ja kohalkäinutelt tulnud positiivne tagasiside tegi korraldajatele suurt heameelt.

Seekord oli „Kambja Lüüral” laulmas 15 laulukollektiivi lähemalt ja kaugemalt. Võrumaalt olid esinema tulnud neidudeansambel Reha – juhendaja Silja Otsar, Lüllemäe kultuurimaja eakate segaansambel – juhendaja Helle Karja, naisansambel Aleaa – juhendaja Ain Tarro. Põlvamaalt oli kohal Laheda naisansambel Laululust – juhendaja Heli Vestla. Valgamaad esindasid Puka naisansambel ja meesansambel – juhendaja Evald Raidma, Tõrva kultuurimaja naisansambel Hermes – juhendaja Reet Koppel. Viljandimaalt olid laulmas naisansambel Rosin – juhendaja Ruth Mõttus, Uusna külamaja naisansambel Särasilmad – juhendaja Teele Tali, Viljandimaa Pensionäride Ühenduse naisansambel Heliko – juhendaja Eda Anton. Tartumaalt pakkusid kuulamiseks ansamblilaulu Melliste eakate naisansambel Pihlakobar ja Kastre valla naisansambel Särasilmad – juhendaja Heli Kiho. Kiho. Enesestmõistetavalt olid kohal Reola kultuurimaja naisansambel SO-LE – juhendaja Ülle Parts, ning Kambja kultuurikeskuse naisansambel Lüüra – juhendaja Anu Ird. Laulud vaheldusid tantsunumbritega Meie Stuudio show-grupilt.

Laulupäeva juhtis Siim Kängsepp. Kaasa tegid Andre Laine tantsijad Meie Stuudio show-grupist. Suupisteid pakkus Haava Kõrts, heli ja valgus oli Hanno Selliselt. Meened osavõtjatele valmistas Raimond Käsi; seekord oli meeneks puust valmistatud nööp, mis sümboliseerib kooshoidmist. Eks lauljatele ole taoliseks kooshoidvaks nööbiks laul – ühine lauluhuvi liidab ega lase meid lahti, vaid seob ja hoiab.

Kõik jäid päevaga rahule ja soovisid, et järgmisel aastal toimuks 14. „Kambja Lüüra”.

Suurim tänu Kambja kultuurikeskuse naisansamblile Lüüra, et nad 13 aastat tagasi alustasid „Kambja Lüüra” kontsertide sarja!

SAIDI TAMMEORG,
Kambja kultuurikeskuse juhataja

Kino maale
EelmineKambja kool registreerib aabitsalapsi
JärgmineProjektinädalal karjääriteemadel