Projektinädalal karjääriteemadel

922

Alates käesolevast õppeaastast toimuvad Ülenurme gümnaasiumis projektinädalad sellel nädalal, mis eelneb koolivaheajale.

Neil päevil toimuvad suuremas osas õppekäigud, üles astuvad külalisesinejad, toimuvad töötoad jms. Kui eelmisel projektinädalal oli gümnaasiumi maja põhirõhk karjääriteemadel, siis aprillikuu projektinädalal on selleteemaline rõhuasetus algklasside majas. Kutsume seda nädalat karjäärikarnevaliks. Teatud klasside õpetajatele on pakutud välja ideid, mida võiks teha, ning välja on tuldud ka oma vahvate ideedega. Näiteks toimus 18. aprillil selline tore päev, kus 4. ja 5. klassi julged õpilased said järele proovida õpetaja ametit ning anda tunde kas oma klassikaaslastele või siis noorematele õpilastele. Eeltöö selleks oli põhjalik. Klassiõpetaja sai kõike jälgida ning anda tagasisidet.

16. aprillil tähistas 4.b klass karjääripäeva, mille raames tehti ettekandeid erinevatest ametitest. Ettekanneteks valiti ameteid, milles nähakse end tulevikus, aga ka selliseid, mis on huvitavad ja vajalikud või millega tegelevad õpilaste endi vanemad. Nende teemade esitluseks kasutasid õpilased erinevaid võimalusi: tehti nii slaidiesitlusi, luuletusi kui ka jutte. Ettekanded olid nii kenasti üles ehitatud, et idee on selliseid ettekandeid tulevikus ehk isegi gümnasistidele esitada.

Karjääripäev lõppes loosi abil koostatud grupis rühmatööna, kus erinevate ametite põhjal, mis ühte rühma sattusid, tuli luua oma firma. Ühise ettevõtte lõid näiteks hobusekasvataja, korstnapühkija, mustkunstnik ja arst. Klassil käis külas ka lapsevanem Ando Jukk, kes rääkis nii pere-ettevõttest kui tööst metsa- ja puidutööstuses.

MONIKA MEITERN,
4.b klassijuhataja

MERLIN PONNA,
projekti-ja arendusjuht

Kino maale
EelmineKuraditosin aastat kaunikõlalisi kokkusaamisi
JärgmineGümnaasiumi draamaringid Mitteteatrite Festivalil