12.9 C
Kambja
Neljapäev, 28.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEnampakkumisteade

Enampakkumisteade

Kambja Vallavalitsus müüb avaliku suulise enampakkumise korras asustamata korteriomandi asukohaga Kase 2 krt 4 Kambja alevik Kambja vald Tartumaa. Vara iseloomustus: 3-toaline korter üldpinnaga 49,5 m2, asub 3-kordse maja 2. korrusel, korteris on tsentraalne veevarustus, kanalisatsioon ja keskküte. Pakkumise alghind on 150 000.- krooni, osavõtutasu on 100.- krooni ja tagatisraha suurus 5000.- krooni. Vastavalt Kambja Vallavolikogu 27.01.2005 otsusele nr 114 võivad enampakkumisest osa võtta esimese eelistusena Kambja vallas elavad noored pered, kelle keskmine vanus ei ületa 30 aastat, samuti perekond või üksikisik, kelle kasvatada ja ülal pidada on vähemalt kolm alaealist last. Teise eelistusena võivad enampakkumisest osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt ei ole vastuolus õigusaktidega.

Enampakkumine viiakse läbi 7. juunil 2005.a kell 12 Kambja vallamaja saalis Kesk 2 Kambja alevik Kambja vald.

Objektiga tutvumine eelneval kokkuleppel tel 741 6461 Enno Soodla, alates 17.05.2005.

Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Kambja Vallavalitsuse arvelduskontole 10102034615003 SEB Eesti Ühispangas või Kambja vallavalitsuse kassasse hiljemalt 06.06.2005. a, selgitusse märkida “korteri enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha”. Enampakkumisest osavõtu avaldus koos isikuttõendava(te) dokumendi(de) koopia(te)ga, juriidilisel isikul registrikaardi koopiaga, esitada Kambja Vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt 06.06.2005. kell 17.

Müüdava korteri eest tasutav summa peab olema laekunud müüja arvelduskontole hiljemalt kaks pangapäeva enne notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

Enampakkumine viiakse läbi vastavalt Kambja Vallavolikogu 23.12.2004 määrusele nr 36” Kambja vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise kord”.

Kambja Vallavalitsus

Loetumad