Jumalateenistused Kambja kirikus ja Kuuste koolis

178

5. juunil kell 11 on Kambja kirikus leeripüha jumalateenistus armulauaga.
Kambja segakoor, Tartu Üliõpilaste Looduskaitse Ringi segakoor.

12. juuni jumalateenistusel on kaastegev Tallinna Jaani koguduse koor.

Iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval algusega kell 14 pärastlõunal toimuvad jumalateenistused Kuuste kooli saalis. Soovi korral kaetud armulaud. Transpordisooviga pöörduda koguduse kantseleisse tel 741 6388.

Kino maale