Esmakordne maal elamise päev

804
Maal elamine tähendab ka koduümbruse korrastamist. Sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamm kohendas maal elamisel päeval Kambja teenusekeskuse ees lilleklumbil astilbepõõsaid talvekorda, olles samal ajal kohe valmis ka vallakodanikega suhtlema. Foto: Maia Uibo

Ühel ilusal sügispäeval, 28. septembril, toimus esimest korda üle-eestiline algatus „Maal elamise päev“. Kambja vallas avasid sel aastal oma uksed ja südamed just Kambja piirkonna asutused – mitmed koolid, lasteaiad, kultuurimajad, valla teenuskeskus, noortekeskused, spordihoone, hooldekodu, pank, talud, seltsimajad. Valla teenuskeskuses peeti sügislaata, mekiti MTÜ Õnnemaa kokkamisklubi hõrgutisi ning tantsiti treeneri juhendamisel aktiivset zumbat.

Lisaks tegevusterohkele ja põnevale päevale oli maal elamise päeva suurem eesmärk näidata linnast väljas elamise rõõme ning innustada inimesi maale kolima. Hetkel ei oska küll öelda, mitu perekonda pärast seda üritust maale kolimist tõsisemalt kaaluvad, kuid rahvast liikus sel päeval tublisti. Kambja valla erinevaid asutusi külastas kokku ca 500 inimest, valdavalt 20-40-aastased noored pered.

Kõige populaarsemaks osutus Kuuste koolimaja – eks ikka sellepärast, et vanas Kuuste mõisas asuvas koolimajas tehakse remonti. Sel suvel said uue hingamise hoone keldris asuvad ruumid, olulisemateks nendest köök ja söögisaal. Kuuste koolis tehti sel päeval ka majaekskursioone. Algselt päevakavasse pikitud kahest ekskursioonist sai päeva lõpuks neli, sest inimeste huvi oli nõnda suur. Kohaletulnute seas oli nii linnainimesi, teiste valdade kui ka oma valla elanikke, nii kooli vilistlasi kui ka praegusi õpilasi, ühed nostalgitsemas ja teised uudishimust.

Üle Eesti võttis maal elamise päevast osa 36 omavalitsust ning tagasiside toimunu kohta oli hea. Meie näeme, et see päev on oluline mitte ainult uutele tulijatele, vaid ka vanematele olijatele, et tutvuda oma valla võimalustega ja asutustega lähemalt. Isekeskis oleme mõelnud ja arutanud, et järgmisel aastal soovime avada asutused üle valla, mitte piirduda pelgalt ühe piirkonnaga.

KERSTI LUIK,
valla hankespetsialist

Kino maale
EelmineMeil Aarikel….
JärgmineKambja vallas tähistati rahvusvahelist eakate päeva