Meil Aarikel….

937
Tulekustuti kasutamisega tullakse toime.. Foto: Elle Ott

Augustikuul kohtusime pilootkoolituse „Tisova“ raames MTÜ Naiste tugi- ja teabekeskusekoolitaja Pille Tsopp-Paganaga ja Anne Klaariga, kes viisid nii töötajatele kui ka klientidele eraldi läbi koolituse teemal „Eakate vägivallaohvritega töötamise väljakutsed ning väärikas vananemine“. Kõlama jäid Euroopa põhiõiguste ametniku härra Michael O`Flaherty sõnad: „Põhiõigused ei ole ainult noortele. Need kaitsevad igaüht, olenemata vanusest.“ Õigus väärikale elule on iga inimese õigus terve elukaare jooksul.

1. septembril läkitas SA Aarike Hooldekeskuse pere tarkuse päeva puhul kõikidele koolidele head soovid algavaks õppeaastaks: „Uude õppeaastasse oodatud imesid,/ eesmärkide poole minemist,/ vanu sõpru ja uusi tuttavaid,/ päevi nii laisku kui ka ruttavaid!“

11. septembril toimus päästeameti koolitus koos evakuatsiooniõppusega, mille viisid läbi OÜ Tartu Tuli spetsialistid. Personal sai kätt proovida nii lohisti kui ka tulekustuti käsitsemisel.

Meil kõigil tuleb olla igapäevaelus tähelepanelikum ja teadlikum, et olla ise hoitud ja tagada kliendile turvaline keskkond. Õppuse läbiviimise järel tegi OÜ Tartu Tuli kirjaliku põhjaliku kokkuvõtte ja hooldekeskusele väljastati vastav tunnistus.

21. septembril tulid traditsiooniliselt kokku LC Tartu Tamme liikmed ja Aarike hooldekeskuse töötajad, et ühiselt viia heateopäev seekord läbi varem, kuna 28. septembril oli ka Aarike hooldekeskus kaasatud üritusse „Maal elamise päev“. Ühiste jõududega sai territoorium tänu trimmerdamisele hoolitsetud ilme, peahoone trepp sai remonditud ja ühtlasi võtsime osa ülemaailmsest koristuspäevast.

Siiras tänu Gunnarile, Andrusele, Andresele, Heinole, Toivole, Maivile, Urvele, Taivole, Ingale!

Sel päeval tegi meile tutvumisvisiidi ka LC Ülenurme president Tõnu Muru, kellega koos sai peamajaga tutvutud ning koos Andrus Kõrega ühistest tulevikuplaanidest räägitud. Päev möödus edukalt ja lõppes ühise söömaajaga.

Järgmine kokkusaamine toimub juba 2. advendil koos Tartu Kristliku Noortekodu kasvandikega. Noored esinevad kontserdiga ja ühiselt süüdatakse advendiküünal.

LC Tartu Tamme liikmed on Aarikel alati oodatud ja tegusad abimehed. Foto: Katrin Mets

28. septembril, maal elamise päeval külastas meie hooldekeskust ja tutvus klientide elu- ja olmeruumide ning hooldekeskuse tegevusega huvilisi nii maalt kui linnast. Huvilisi oli küll esialgu oodatust vähem – olime valmistunud enamaks. Meeldiv külastaja oli Tõrvandist. Ta oli üllatunud, kui sai Kambja teenuskeskusest teada, et hooldekodu on olemas ja tuli meiega tutvuma. Väga meeldis talle meie kauni ümbrusega asukoht. Maju tutvustas ja infot jagas tegevusjuht, keda ta lõpus väga tänas ja küsis luba, kas võib tutvustajat kallistada, kuna sai nii palju meeldivat näha, kuulda. Tegevusjuhendaja Inga jagas kallistuse hiljem meile kõigile edasi, kui päevast kokkuvõtet tegime. Meie poolt jagati selgitusi, vastati küsimustele. Kes soovis, sai kaasa SA Aarike hooldekeskuse voldiku.

Esmakordseid huvilisi oli sellel päeval üksikuid, enamus kohalkäinuid külastas meie kliente nii nagu ikka laupäeviti-pühapäeviti. Abivajajatele koha küsijaid on iga päev, oleks vaid ruume, kuhu paigutada…

Eks me kõik vajame turvatunnet, sooja toitu ja hubast tuba ning hoolitsust ja hoolivust.

1. oktoobril, rahvusvahelisel eakate päeval toimus kena kontsert, kus meie kauaaegne sõber Ervin Lillepea meenutas oma lauludega nii ilusat koduaeda, noorusaegu kui ka lapsepõlve mälestusi.

Traditsiooniliselt toimuvad meil igas kuus jumalateenistused, mille viib läbi Kambja koguduse kirikuõpetaja Andrus Mõttus. Inimestele meeldib teda kuulata ja ühiselt kirikulaule laulda. Aitäh, Andrus, meid oma koguduse liikmeteks hoidmast! Jumalateenistus toimus ka ürituse „Maal elamise päev“ raames.

Aarikel on sügiseks erksust juurde saanud kõik peamaja välisuksed, mis kaeti Kambja kihelkonna värvidega, samuti kolm pinki, mis annavad erilist särtsu juurde meie kaunile territooriumile. Idee autoriks oli juhataja Elle, idee viisid ellu Maivi ja Andrus Kõre. Siiras tänu! Oleme ikka püüdnud pakkuda kõigile silmarõõmu, korrastades oma haljasala ja kuhu vähegi võimalik, värve juurde lisanud. Ilu on vaataja silmades – kellele meeldib, kellele ehk mitte.

Imelist sügist soovides!

ELLE OTT,
SA Aarike Hooldekeskus juhataja

Kino maale
EelmineBeebiviiplemine – kas mingi uus moeröögatus?
JärgmineEsmakordne maal elamise päev