Tartumaa noorsootöötajad avardasid Soomes silmaringi

1050

Tartumaa noorsootöötajate ühendus korraldas Tartumaa noortevaldkonna töötajatele 18.-20. septembril õppereisi Soome, mis sai teoks LEADER/PRIA Tartumaa arendusseltsi ja Tartumaa omavalitsuste liidu poolt toetatud projekti „Tartumaa noorsootöö võrgustiku arendamine ja võimestamine” raames. Tutvusime noortekeskuste, koolide, raamatukogu, kultuuri-, sotsiaal- ja terviseameti koostööga hariduslike erivajadustega noorte toetamisel ja tugivõrgustike tööga Espoos, Turus ja Lohjal.

Õppereisil külastasime noorte töökoda Työpaja TUUMA, kus õpingud katkestanud ja tööturult eemale jäänud noortel on võimalik tööd ja rakendust leida ning oma edasist eluteed koos karjäärinõustajaga planeerida. Lohjal saime uudistada Harjula tegevuskeskust ja Turus noortemaja VIMMA, kus tegutsevad ühes majas kohvik, noortekeskus, huvialaringid, erinevate valdkondade noorsootöötajad erinevate projektide ja programmidega, sotsiaalpedagoogid, karjäärinõustaja, psühhiaater jne.

Piilusime sisse Mainingi kooli ja Lohja linnaraamatukogu laste- ja noorteosakonda, kus mõlemas toimub väga tihe koostöö noortekeskustega. Turu linnas olime külalisteks Varsinais-Suomen Viro-keskuses (Soome-Eesti Sõprusühing), et luua Turu piirkonnaga koostöösuhteid ka edaspidiseks. Tutvusime ka Rausjärve laste- ja noortelaagriga.

Tagasisideringis ütlesid paljud noorsootöötajad, et tunnevad puudust sellisest operatiivsest võrgustikust erinevate spetsialistide näol, kellega koostöös noort tema rõõmudes ja muredes toetada, ent leidsid siiski, et paljut kogetut saab ka Eesti ühiskonda integreerida. Rõõmustasid väikesed avastused, mis võivad tööd palju efektiivsemaks ja lõbusamaks muuta.

Õppereisil leidis kinnitust meie Tartumaa noorsootöötajatele juba tunnuslauseks kujunenud mõte: „Koostöös peitub jõud ja vägi!“

Õnnemaalased said õppereisist uut inspiratsiooni pere- ja noorsootöö mitmekesisemaks muutmisel. Noortemaja Vimma on heaks eeskujuks ka meie valla noortele uute võimaluste pakkumisel ja mitmete teenuste koondamisel ühte keskusesse.

RIINA SEPMA
projektijuht,

KERSTI LEIS,
Tartumaa noorsootöötajate ühenduse juhatuse liige,
MTÜ Õnnemaa juhataja

Kino maale
EelmineÜlenurme õpetajad õppereisil Brüsselis
JärgmineMuusikakoolis