Ülenurme õpetajad õppereisil Brüsselis

778

Kevadel levis koolis ajaloo- ja ühiskonnaõpetajatele väike üleskutse, et septembris on võimalik kandideerida koolijuhtide grupiliikmeks, et külastada Euroopa Parlamenti. Seda üleskutset ülenurmelased ka järgisid, kaasates õpetajaid ja koolijuhte teistestki Tartumaa koolidest. Vastus oli positiivne ning õppekäik leidiski aset 24.-26. septembril.

Esimesel päeval kasutati võimalust ning külastati Laekenis 3000 õpilasega kooli – ühte neljast Euroopa Koolist, kus töötab eestikeelne sektsioon. Meid võttis lahkelt vastu kooli asedirektor Markko Mattuse, kes tegi külalistele ringkäigu ning tutvustas väga põhjalikult Euroopa kooli ja haridussüsteemi.

Teisel päeval külastasid Ülenurme gümnaasiumi õpetajad koos Tartumaa koolijuhtide ja ühiskonna- ning ajalooõpetajatega Brüsselis Euroopa Parlamenti. Parlamendi tutvustuse viis läbi Jana Jalvi-Robertson külastuste ja seminaride üksusest. Lisaks toimus kohtumine valitud parlamendisaadiku Andrus Ansipiga, kes jagas oma kogemusi komisjonis töötamisest ning parlamendi saadikuks olemisest. Selle kohtumise järel liikus grupp Euroopa Komisjoni hoonesse, kus üksuse juht Kertu Kaera tutvustas komisjoni rolli Euroopa Liidu poliitiliste otsuste täideviijana. Hariduspoliitikast ja liikmesriikide parimatest praktikatest andis ülevaate üksuse juht Denis Crowley ja toimus ühine arutelu.

Õppereis oli küll põgus, kuid see-eest väga informatiivne ning kõik osalejad jäid väga rahule.

MERLIN PONNA,
Ülenurme gümnaasiumi projekti- ja arendusjuht

 

Kino maale
EelmineKolm päeva Kihnus
JärgmineTartumaa noorsootöötajad avardasid Soomes silmaringi