Tartumaa aasta õpetaja Britt Laats

1605
Britt Laats

Õnnitleme Ülenurme gümnaasiumi muusikaõpetuse õpetajat Britt Laatsi „Tartumaa aasta õpetaja 2019“ aunimetuse puhul!

Britt Laats töötab muusikaõpetajana Ülenurme gümnaasiumis alates 1988. aasta 1. augustist, aastatel 1998 – 2004 töötas ta Tõrvandi algkoolis.

Britt Laats on lõpetanud Tallinna riikliku konservatooriumi muusikapedagoogika eriala ja on olnud aastakümneid väga hinnatud Ülenurme muusikakooli solfedžoõpetajana. Õpetajatöös on ta väga täpne ja kohusetundlik. Oskuslikult suudab ta lapsi juhatada laulmise ja muusika juurde. Järjekindluse ja pideva tööga on õpetaja saavutanud Ülenurme gümnaasiumi laululastega märkimisväärseid tulemusi ning osalenud mudilas- ja poistekooriga kõikidel Tartu ja Tallinna üld- ja koolinoorte laulupidudel.

Ülenurme gümnaasiumis on võimalus õppida süvendatult muusikat. Koostöös juhtkonna ja muusikaõpetajatega on alates 1. klassist välja töötatud muusikasuuna õppesüsteem. Õppetöö kavandamine toimub mitmel tasandil sõltuvalt õpilaste suunavalikust, huvist muusika vastu ja musikaalsetest võimetest. Alates 2007. aastast toimub muusikaõppe valinud õpilastele muusikalaager, kus osalevad 2.-5. klassi muusikasuuna õpilased. Laager lõpeb kontserdiga lapsevanematele ja kõigile huvilistele.

Muusikalise õppe mitmekesistamiseks on muusikaõpetajad organiseerinud mitmeid ühisprojekte. Möödunud õppeaastal toimus Ülenurme gümnaasiumi poistekoori ja Haaslava meeskoori laululaager. Aprillikuus osales Ülenurme gümnaasiumi poistekoor Tartu akadeemilise meeskoori ja Ivo Linna ühiskontserdil Eesti Rahva Muuseumis.

2012. aastal valmis Ülenurme poistekoori lauludest heliplaat „Sinu aja kaja”. Alates eelmise aasta jaanuarist on koolil helistuudio, kus on võimalik õpilaste laule kohapeal salvestada.

Lapsevanematel ja kogukonnal on võimalus nautida muusikaõpetajate väga järjekindlat ja edukat tööd erinevatel esinemistel ja kontsertidel: õppeaasta avaaktused, jõulukontserdid, muusikapidu, muusikalaagri kontsert, lahtiste uste päev tulevastele 1. klasside õpilastele, laulupeod jne.

Õpetaja Briti suurt töövõimet saadab energia, järjekindlus ja optimism. Kolleegid hindavad Britti kui põhjalikku, töökat ja rõõmsameelset kolleegi.

MERJE AAVIK,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

Kino maale
EelmineTartumaa aasta õpetaja Mari Sults
JärgmineÜleriikliku tunnustuse pälvinud Ülenurme muusikakooli õpetajad