Üleriikliku tunnustuse pälvinud Ülenurme muusikakooli õpetajad

1518
TUNNUSTATUD: Ursel Oja, Jane Kann ja Andres Paasik.

URSEL OJA
Riho Pätsi Koolimuusika Fondi 2019. aasta
muusikaõpetaja preemia laureaat

JANE KENN
Tartumaa aasta hariduse sõber 2019

ANDRES PAASIK
Tartumaa aasta hariduse sõber 2019

Kino maale
EelmineTartumaa aasta õpetaja Britt Laats
JärgmineTänu ja tunnustus eeskujuandjatele