Tartumaa Arendusselts pakub tööd rahvusvahelise kogemusega projektijuhile 

935

Tartumaa Arendusselts (TAS) on piirkonna ettevõtjaid, mittetulundusühinguid ja omavalitsusi ühendav LEADER tegevusgrupp, mis on loodud maaelu arendamiseks. TASi üheks suuremaks väljundiks on Euroopa Liidu LEADER-programmi elluviimine Tartumaal, samuti piirkondlik ja regionaalne arendustöö. 

TAS otsib oma meeskonda PROJEKTIJUHTI (asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks), kelle peamisteks tööülesanneteks on: 

 • TASi arendusprojektide kirjutamine, elluviimine ja juhtimine, sh koostöövõrgustike tugevdamine ja arendamine; 
 • projektidega seotud aruandlus ja teavitustegevused; 
 • erinevate koolituspäevade, õppereiside, seminaride ja ümarlaudade organiseerimine ja läbiviimine; 
 • arendusprojektidega seonduva dokumentatsiooni korrashoid ja arhiveerimine. 

Edukas kandidaat: 

 • on rahvusvahelise projektijuhtimise kogemusega; 
 • on loova mõtlemise ja aktiivse algatusvõimega; 
 • on korrektne ja pöörab tähelepanu detailidele, samas suudab seostada erinevaid ideid ja näha tervikut; 
 • on süsteemne ja talle meeldib töö dokumentidega; 
 • on väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendusoskusega; 
 • on võimeline iseseisvalt leidma lahendusi; 
 • on hea suhtleja ja hindab meeskonnatööd; 
 • oskab hästi inglise keelt; 
 • soovib anda oma panuse Tartumaa ja Lõuna-Eesti arendamisesse. 

Pakutakse: 

 • huvitavat ja vaheldusrikast tööd; 
 • mitmekülgseid enesearendamisvõimalusi (koolitused, rahvusvaheline koostöö, arendustegevus); 
 • motiveerivat töötasu. 

Tööaeg: täistööaeg Tööle asumise aeg: jaanuar/veebruar 2020 

CV koos palgasoovi ja kirjeldusega varasemalt juhitud projektide kohta palume saata märgusõnaga „projektijuht” hiljemalt 10. jaanuariks 2020 e-posti aadressile: kristiina@tas.ee 

Kontaktinfo: Kristiina Tammets Tartumaa Arendusselts Pepleri 6, Tartu 51003 Mob. 53409873, kristiina@tas.ee, www.tas.ee 

Kino maale
EelmineTartumaa noorsootöö tänusündmus
JärgmineKambja kool võtab tööle sotsiaalpedagoogi ja haridustehnoloogi