Mälestame

270

Pjotr Dõšlevoi
18.6.1948 – 23.7.2003, Tatra

Salme Parv
26.2.1905 – 30.7.2003, Suure-Kambja

Linda Sööde
26.10.1916 – 31.7.2003, Palumäe

Peeter Ehrlich
21.4.1946 – 9.8.2003, Tatra

Merike Kusma
29.4.1965 – 10.8.2003, Kambja

Leida Kanep
12.6.1928 – 12.8.2003, Vana-Kuuste

Kaljo Lõhmus
11.9.1943 – 13.8.2003, Vana-Kuuste

Kino maale