Psühholoog aitab inimestel maailma avardada

926

“Psühholoog treenib inimeses välja paindlikkuse,” sõnastab Anu Taal oma ametialase missiooni. “Inimese maailm avardub, kui ta suudab olla paindlik.”

Märkamatult on möödunud rohkem kui aasta ajast, mil psühholoog Anu Taal rajas Kambjasse oma erapraksise. Olgem ausad, Eestis ilmselt ei ole teist nii tillikest vallakeskust kui Kambja, kus tegutseks oma psühholoog, kel kaks korda nädalas kindel vastuvõtuaeg.
Kambja vallas asuva maakodu perenaine Anu Taal möönab, et psühholoogi vastuvõtutoa rajamine tähendas sisuliselt tundmatus kohas vette hüppamist, mille tulemust või tagajärge oli võimatu täpselt ette ennustada. Tegelikult oli psühholoog Taal läinud kevadel valmis ka kõige mustemaks stsenaariumiks. Ta arvestas võimalusega, et maakohas kliente ei tulegi ning lohutas end mõttega, et vastuvõtutuppa soetatud mööblile leiab rakenduse ka oma kodus.

Et kambjalased psühholoogi ja tema poolt pakutavate abivõimaluste suhtes elavat huvi ilmutasid, oli Anu Taalile meeldivaks üllatuseks. “Mul on läinud kindlasti sada korda paremini, kui ma soovida oskasin,” jagab Anu Taal oma eneseteostuse- ja töörõõmu. Ta võtab iga klienti kui kingitust, kellega töötamine annab psühholoogile võimaluse oma teadmisi praktikas rakendada ning kohustuse uusi tarkusi juurde ammutada. Kambjas tegutsetud aja jooksul on Anu Taal leidnud kinnitust oma aimdusele, et psühholoogiline nõustamine ja -abi peaks olema maainimestele kodu lähedal kättesaadav.

Anu Taalil on kaks kõrgharidust. Psühholoogidiplomini jõudis ta mullu, kuid see saavutus polnud punktiks Anu Taali haridusteel: praegu on ta magistrant.
Oma diplomitöös käsitles Anu Taal depressiooniprobleemide ja seletusstiilide temaatikat. “Seletusstiilid määravad ära inimese oodatava käitumise,” märgib Anu Taal, kellele seletusstiilidega seonduva teooria tundmine on tulnud kasuks näiteks pikka aega töötuna elanud klientide nõustamisel. Anu Taal on suutnud aidata eneseleidmisel mitut töötuseisundisse kinni jäänud kambjalast.

Psühholoog Anu Taali tegutsemist Kambjas peab väga vajalikuks vallavalitsus. Et erapraksises olev psühholoog end ära majandaks, ei võta vallavalitsus tema kasutusse antud ruumi eest renditasu, vajadusel hüvitatakse klientide visiiditasud. Anu Taal peab väga oluliseks ja tööd motiveerivaks teguriks asjaolu, et vallavalitsus teda usaldab ja hindab.

Anu Taali kabinet asub Kambja ambulatooriumi teisel korrusel, tema vastuvõtuajad on esmaspäeviti ja kolmapäeviti kella 9st kuni 12ni. Vastuvõtuaja suhtes saab kokku leppida telefonil 050 25 103.

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineRoolijoodik tekitas Kambja poepidamises kaose
JärgmineIsad tulid Unipiha kooli külla