13.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavalitsuse tegevusest

Ülevaade vallavalitsuse tegevusest

Vallavalitsuse istungid toimusid 24. oktoobril, 7. ja 20. novembril 2003.a.
Vallavalitsuse poolt väljastati 8 ehitusluba:

 • Kambja aleviku õhuliinide rekonstrueerimiseks;
 • Kambja aleviku välisvalgustuse rekonstrueerimiseks;
 • Reolasoo külas õhuliini ehitamiseks (R.Zirki suvekodu liitumisühendus)
 • Kammeri külas 10 kV võrgu optimeerimiseks;
 • Aakaru külas elamu rekonstrueerimiseks;
 • Lalli külas elamu rekonstrueerimiseks
 • Kambja alevikus majutushoone ja kaupluse ehitamiseks.

Vallavalitsus väljastas 8 kasutusluba hoonetele:

 • EMT Kambja mobiilsidemastile;
 • Kambja aleviku eksperimentaalsele reoveepuhastile;
 • Piret Parts i elektriliini liitmisühendusele;
 • hoonetele Madise, Lalli, Kodijärve, Sulu ja Pulli külades.

Vallavalitsuse poolt kinnitati Kambja lasteaeda Mesimumm laste lasteaeda vastuvõtmise ja lasteaiast väljaarvamise kord ning lasteaia lahtioleku aeg tööpäeviti kella 7 – 19-ni.
Sotsiaalkomisjoni ettepanekul seati hooldus kuuele hooldust vajavale isikule ja anti viis korraldust toetuste maksmiseks;
Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks anti 3 korraldust, tagastamata maa eest kompensatsiooni määramiseks 4 korraldust ja maa erastamiseks 5 korraldust.
Vallavalitsuse poolt väljastati kaks kauplemisluba ja kaks alkoholi jaemüügi luba.

Hella Sule

Loetumad