Kirik vajab perenaist või peremeest

189

Kambja kogudus otsib kirikule perenaist või peremeest. Ülesanneteks kiriku ja selle ümbruse korrashoid ning hoone avamine üritusteks. Avaldused toimetada 11. veebruariks 2004 koguduse kantseleisse Männi 9-25, Kambja.

Kino maale