Vallavalitsus piiras teedel liiklemist

244

Seoses teede sulamisest põhjustatud katteta teede halva olukorra tõttu võttis Kambja Vallavalitsus vastu määruse, mis piirab raskete sõidukite liiklemist valla teedel.

16. märtsil jõustunud määrus keelab Kambja valla kruusakattega teedel liikurmasinate, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmise kuni teede täieliku tahenemiseni. Määruse rikkumine toob endaga kaasa karistuse ja kahju hüvitamise nõude.
Katteta teed on viimaste päevade tugeva päikesepaiste ja kõrge õhutemperatuuri mõjul sulama hakanud. Pehmele tee pinnasele võivad saada saatuslikuks rasked metsaveomasinad. Teede kaitseks on ka varem sarnaseid piiranguid kehtestatud.

Vaata ka:

vv 15.03.2004 määrus nr 4

Kino maale