Maanteeameti liikluspiirangud Kambja vallas

198

Maanteeamet on sulgenud üle 8 tonnise registrimassiga sõidukitele järgmised riigiteed:

1. Kambja – Reolasoo;
2. Kopamäe – Reolasoo;
3. Kambja – Kodijärve.

Täpne info:

Maanteeamet

Kino maale