13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivAlgas sõnnikuhoidlate investeeringukavade vastuvõtmine

Algas sõnnikuhoidlate investeeringukavade vastuvõtmine

“Eesti maaelu arengukava 2004-2006″ raames saavad põllumajandustootjad aastatel 2004-2006 taotleda sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetust.

Enne vastavate taotluste Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA) esitamist, tuleb sõnnikuhoidla investeeringukava kooskõlastada maakondlikus keskkonnateenistuses. Kava kooskõlastamiseks või selle põhjendatult kooskõlastamata jätmiseks on teenistustel aega maksimaalselt 15 tööpäeva. PRIA piirkondlikes büroodes võetakse kooskõlastatud investeeringukavaga taotlusdokumente vastu 8. oktoobrist kuni 5. Novembrini. Seega tuleb taotlejatel arvestada, et keskkonnateenistusele tuleb vajalikud dokumendid esitada hiljemalt 18. oktoobriks. Nii võib taotleja kindel olla, et keskkonnateenistus jõuab kava läbi vaadata ja taotleja dokumendid PRIA-le hiljemalt 5. novembriks esitada. Hilisemad esitamised tuleb varem keskkonnateenistusega kokku leppida ja taotlusmaterjalide vastuvõtmine sõltub siis keskkonnateenistuse võimalusest dokumente menetleda.

Koos investeeringukavaga tuleb taotlejal keskkonnateenistusele esitada ka sõnniku käitluskava, mis on vajalik investeeringukava kooskõlastamiseks. Käitluskavas tuleb kirjeldada kogu oma põllumajandusettevõtte sõnniku hoidmise ja kasutamise hetkeolukord. Lisaks tuleb käitluskavas näidata nende loomakasvatushoonete sõnniku hoidmise ja kasutamise lahendused, kus need praegu puuduvad.

Investeeringukava juhend on kättesaadav keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee. Kodulehe www.pria.ee toetuste rubriigis saab tutvuda sõnnikuhoidlale esitatavate veekaitsenõuetega vastavusse viimise toetuse tingimustega.

Lisainfo: Keskkonnaministeerium: Tiiu Raia (veeosakonna nõunik), tel 626 2851, E-post Tiiu.raia@ekm.envir.ee PRIA: maaelu arengu toetuste büro, tel 737 1276 ja 7371381 Põllumajandusministeerium: Katrin Rannik (põllumajandusosakonna ja taastuvate ressursside büroo vanemspetsialist), tel 625 6109, E-post Katrin.Rannik@agri.ee;
Reve Lambur Maaelu arengu osakonna juhataja asetäitja Tel 625 6267

Loetumad