13.9 C
Kambja
Neljapäev, 28.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivElatustalude kohanemise toetus

Elatustalude kohanemise toetus

Tänavu jagatakse esmakordselt toetust väiketalude elujõulisemaks muutmiseks.

Elatustalude kohanemise toetust saab põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), kelle omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest saadud tulu oli 2003. aastal üle 31 293 krooni ja kogu ettevõtlustulu ei ületanud 281 639 krooni. Kui talunik tegeleb taimekasvatusega, siis peab ta kasutama vähemalt 0,3 hektarit maad ja kui tegeleb loomakasvatusega, siis peab pidama vähemalt ühte hane, hobust, jaanalindu, kalkunit, kana, kitse, küülikut, lammast, mesilassülemit, minki, naaritsat, parti, rebast, siga, tšintšiljat, tuhkrut, veist või vutti.

Tänavu elatustalude kohanemise toetust taotledes tuleb taotlejal täita toetuse nõudeid 2009. aasta 5. novembrini. Igal aastal tuleb teha vähemalt üks tegevus vastavalt selleks ajaks kavandatud tegevusaladele. Talunik peab saama tulu omatoodetud põllumajandussaaduste realiseerimisest ja suurendama ettevõtlustulu 2006. ning 2007. aastal.

Toetatavad tegevusalad

Põllumajanduslooma kasvatus:

põllumajanduslooma soetamine, loomakasvatusseadme ja loomakasvatussaaduse tootmise ja töötlemisega seotud seadme ostmine ja paigaldamine, loomakasvatuseks vajaliku hoone ja -rajatise ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine;

Linnukasvatus: linnu soetamine, linnukasvatusseadme ja linnukasvatussaaduse tootmise ja töötlemisega seotud seadme ostmine ja paigaldamine, linnukasvatuseks vajalike hoonete ja -rajatiste ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine;

Mesindus: mesilassülemi ja mesindustarviku ostmine;

Taimekasvatus: põllumajanduslikus kasutuses oleva maa suurendamine, taimekasvatussaaduste tootmise, töötlemise, hoidmise või säilitamisega seotud masina ja seadme ostmine ja paigaldamine, taimekaitses kasutatava seadme ja masina ostmine ja paigaldamine, taimekasvatuseks vajaliku paljundusmaterjali ostmine, taimekasvatuseks vajalike hoonete, rajatiste või objektide ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine;

Kalakasvatus: kalamaimude ja kalade soetamine, kalakasvatusseadme või kalakasvatussaaduste tootmise ja töötlemisega seotud seadme ostmine ja paigaldamine, kalakasvatuseks vajaliku hoone ja -rajatise ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine;

Maaturism: rajatise ehitamine, rekonstrueerimine või ostmine, maaturismiga seotud inventari ostmine, turismiobjekti korrashoiuga seotud masina ja seadme ostmine ja paigaldamine, maastikuarhitektuuriga seotud investeeringu tegemine;

Käsitöö: käsitöötoote valmistamiseks vajaliku tarviku, seadme ja masina ostmine, käsitöötoote valmistamiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine;

Väetiste, komposti ja mulla tootmine: tootmiseks vajaliku seadme ja masina ostmine, tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine;

Põllumajandusmasinatega seotud teenuste osutamine maapiirkonnas: põllumajandusmasina ja -seadme remontimine, põllumajandusmasinatega hooajalise teenuse osutamine;

Puidu töötlemine ja puidust toodete valmistamine maapiirkonnas: puidu töötemiseks ja tootmiseks vajaliku seadme ja masina ostmine, investeering toodete transpordile, säilitamisele ja hoiustamisele, töötlemiseks ja tootmiseks vajaliku hoone ja rajatise ehitamine, rekonstrueerimine ja ostmine;

Ehitusmaterjali tootmine maapiirkonnas: soojustusmaterjali, katusekattematerjali, üldehitusmaterjali, viimistlusmaterjali, köite, tihendus- ja täitematerjalide tootmisega seotud investeeringu;

Tegevuslitsentsi või kauplemisloaga teenindusasutuse rajamine maapiirkonda: kaupluse, toitlustus- ja meelelahutusasutuse, juuksuritöökoja või ilusalongi rajamine;

Muud ettevõtlusega seonduvad kulu-tused: maapiirkonnas infrastruktuuri loomine ja arendamine ettevõtluse arendamise eesmärgil, täiendõppega, ettevõtluse aruandluse täiendamisega või omatoodetud toodete transpordiga seonduvad kulutused, omatoodetud toodete ja teenuste kohta info levitamise kulutused.

Toetuse suurus

Elatustalude kohanemise toetuse suurus on 15 647 krooni taotleja kohta aastas ja kuni 78 235 krooni viie aasta jooksul. Toetus makstakse välja hiljemalt 30. aprilliks.

Taotluste esitamise aeg

Elatustalude kohanemise toetuse taotlusi võetakse vastu PRIA piirkondlikes büroodes 8. oktoobrist kuni 5. novembrini 2004. a. Täpsemat teavet ja taotlusvorme saab PRIA veebilehelt www.pria.ee ja piirkondlikest büroodest.

PRIA pressinõunik Heli Raamets

Loetumad