18.9 C
Kambja
Esmaspäev, 22.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja teemapargi kavandamine jätkub

Kambja teemapargi kavandamine jätkub

Kambja vallavalitsus ja B. G. Forseliuse selts korraldasid 17. novembril taas arupidamise, et täpsustada visiooni Kambjasse kavandatavast teemapargist Forseliuse Keskus Tartu Ülikooli õppekava arenduskeskuse tööd uue riikliku õppekava väljatöötamisel tutvustas Juta Jaani, kellest pere elukoht on teinud kambjalase. Juta Jaani sõnutsi tahetakse lubada uues õppekavas, et osa õpilaste mitteformaalsetest õpingutest (huvialaharidus) loetakse kooli õppekava täitmiseks. Seetõttu peaks tekkima varasemast rohkem koostöövõimalusi teemapargi, koolide ja õpilaste tegevuses.

Aastakümnete eest Kambja koolis oma haridusteed alustanud haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu büroo juhtivtöötaja Ene-Mall Vernik-Tuubel nägi teemapargi ühe põhiülesandena paikkonna hariduslooga seonduva uurimist, säilitamist, väärtustamist ja tutvustamist (näiteks mälestuskivid või muud tähised koolide asupaikades).

Rahvakultuuri ja muuseumipedagoogika rikkalikke seostamisvõimalusi esitas oma arutluses Eino Pedanik, kes töötab kultuuriministeeriumis kunstide osakonna nõunikuna rahvakultuuri alal.

Tartu tuntud koorijuht, endine Tartumaa kultuurijuht Valli Ilvik nägi teemapargil väga avarat tööpõldu – näiteks vajaksid turvalist säilituspaika tegevuse lõpetanud kooride ja muusikakollektiivide arhiivid ja muud nende tegevusega seotud materjalid. Eesti koorilaulu hällis tegutsev teemapark võiks võtta oma südameasjaks ka koorilauljate õppelaagrite, seminaride ja võistluste korraldamise, sest Kambja asub hästi ligipääsetavas kohas.

Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism juhataja Marika Kool tutvustas turismiedendamise kavasid „Via Hanseatica“ ja „Lõuna-Eesti turismi arengustrateegia aastani 2010“ ning andis asjatundlikke soovitusi, kuidas võiks sobitada eeltoodud arengukavade konteksti Kambja teemapargi kujundamist ja tegevust. Marika Kooli sõnutsi oleks kindlasti väga oluline valmistada ja müüa paikkonnaga seotud asjalikke ja ainulaadseid meeneid.

Kaitseliidu Tartumaa maleva esindus Võnnu vallavanema Aivar Kaldjärve juhtimisel pidas loomulikuks kujundada teemapargi üheks tegevusliiniks isamaaline kasvatustöö – Kambjaga on seotud ju sõjasangar Julius Kuperjanov.

Koosolijad tegid Madis Linnamägile ettepaneku pühenduda teemapargi loomise eestvedamisele.

Toivo Ärtis

Loetumad