20.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivHeas korras veevärk – osake elukvaliteedist

Heas korras veevärk – osake elukvaliteedist

Koduvald küsis vallavanem Ivar Tedremalt, milliseid arenguid ja muutumisi toob Kambja valla veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldusse osalemine aktsiaseltsi Emajõe Veevärk tegevuses?

Ivar Tedrema: „2004. aasta juulis asutasid 22 Tartumaa ja Jõgevamaa omavalitsust aktsiaseltsi Emajõe Veevärk selleks, et oluliselt parandada nende omavalitsuste territooriumil vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamise kvaliteeti ja tehnilist seisukorda.

Emajõe Veevärgi aktsionäriks hakkas ka Kambja vald. Meie vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmed pidasid oluliseks, et Kambja aleviku ja Vana-Kuuste küla vee- ja kanalisatsioonitorustike hädavajalikud uuendamistööd saaksid tehtud juba lähiaastatel. Kui liita Euroopa Liidult saadavale toetusrahale vallakassast lisanduv omaosalussumma, kulutame lähitulevikus veevärgi korrastamiseks rohkem kui 9 miljonit krooni. See on tähelepanuväärne investeering.

Kambja alevikus on viimastel aastatel ehitatud uus joogivee veepuhastusjaam ning aleviku reovesi voolab uude renoveeritud reoveepuhastisse, kuid siiski on veel väga palju töid teha torustike korrastamiseks. Esmajoones tuleb rajada nelikümmend viis aastat vana, äravajunud ja amortiseerunud kanalisatsioonitrassi asemele uus trass korruselamute juurest biopuhastini.

Kambja alevikus on tänaseni kahjuks mitme tänava elanikud üldse ilma ühisveevärgi- ja kanalisatsioonita. Oleme vallavalitsuses vaaginud mitmeid võimalusi nendes majapidamistes elavate inimeste suurele olmemure otstarbeka ja võimalikult taskukohase lahenduse leidmiseks. Aktsiaselts Emajõe Veevärgi vahendusel saame nüüd elanikele nende mures appi tulla, kätte on jõudmas reaalne ja veeteenuse tarbijaile optimaalse hinnaga lahendusvõimalus.

Viimastel aastatel on tekkinud huvi aleviku lähiümbrusesse eramute ehitamiseks, kuid ka neid “unistusi” ei ole võimalik ellu viia ilma vee ja kanalisatsioonita. Emajõe Veevärgi abiga saame sellegi probleemi kaotada.

Teine meie valla tiheasustusega ala on Vana-Kuuste küla, kus on tõsised veekvaliteedi probleemid. Vajalik on leida vahendeid kahe olemasoleva puurkaevu renoveerimiseks, et paigaldada filtrid liigse rauasisalduse kõrvaldamiseks. Tagada tuleb, et tarbijal oleks igal ajal normaalne veesurve.

Ulatuslikud tööd on vajalikud Vana-Kuuste biotiikide korrastamiseks. Samuti on vajalik täies ulatuses rajada asulast biotiikideni uus kanalisatsioonitrass – seda tuleb teha arvestusega, et tulevikus oleks võimalik biotiikidesse juhtida ka Rebase küla elanike reoveed.

Mõistagi käib iga investeeringuga kaasas arvestus, kui palju see tarbijale maksma läheb. Kõik ehitus- ja renoveerimistööd makstakse kinni valla eelarvest ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Tänaseks on alustatud eelpoolnimetatud tööde teostamiseks vajalike projektdokumentatsioonide koostamist.

Kõik see planeeritu on kavas viia ellu aastatel 2007-2008. Selge on seegi, et eks teatud riskid on ikka olemas igas suuremas ettevõtmises. Siiski loodame kindlameelselt, et meil läheb kõik nii, nagu kavandasime.“

Valdade esindajad AS Emajõe Veevärk nõukogus

Esindaja nõukogus

(valitud aktsiaseltsi asutamiskoosolekul)

Esindatavad linna- ja vallavalitsused

Esindajaks Enno Soodla

Kambja vallast

Alatskivi, Haaslava, Kambja, Laeva, Luunja, Mäksa, Rannu vallavalitsused

Esindajaks Kajar Lember

Tabivere vallast

Tabivere, Avinurme, Palamuse, Puurmanni vallavalitsused

Esindajaks Aimar Leht

Tartu vallast

Konguta, Meeksi, Rõngu, Tartu, Vara vallavalitsused

Esindajaks Toivo Talangu

Tähtvere vallast

Tähtvere, Ülenurme vallavalitsused

Esindajaks Gea Järvela

Nõo vallast

Nõo vallavalitsus, Kallaste linnavalitsus

Esindajaks Kalev Kepp

Elva linnast

Elva linnavalitsus, Puhja vallavalitsus

Riigipoolne esindaja nõukogus on keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõuniku kt Karin Kroon (alates 5. maist 2005)

AS Emajõe Veevärk pressiteatest: „Valides rahastatavaid piirkondi, tuli valdadel kindlasti lähtuda ühelt poolt kohtade suurusest, teisalt investeeringute vajalikkuse hädapärasusest ja ka oma osaluse rahastamise võimalustest.“

Loetumad