25.9 C
Kambja
Kolmapäev, 24.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivEmajõe-Võhandu valgala veeprojekti kulude abikõlbulikkus

Emajõe-Võhandu valgala veeprojekti kulude abikõlbulikkus

Pressiteade aktsiaseltsilt Emajõe Veevärk
8. augustil 2005 saabus AS Emajõe Veevärki teade, et Euroopa Komisjon on Emajõe ja Võhandu valgala veeprojekti kulud lugenud abikõlbulikuks alates 31. märtsist 2005.

Abikõlbulikuks kuulutamine ei tähenda veel juriidiliselt finantseerimisotsuse olemasolu, kuid tagab mainitud kuupäevast alates tehtud kulutuste kompensatsiooni (kulutused projekteerimisele- ja ehitamisele, kuid sellesse valdkonda ei kuulu pakkumiskutsedokument ja eskiisprojekt). See tähendab: näiteks, kui mõnes omavalitsuses on rajatisi, millede seisukord vajab kohest tähelepanu, siis on võimalik teha sildfinantseerimise leping ja alustada ehitustöödega. Protsessi eelduseks on üldplaneeringu, arengukava olemasolu. Vastasel juhul pole ikkagi võimalik enne finantseerimisotsust töödega alustada.

Finantseerimisotsuse tegemine viibib jätkuvalt seoses rahastamistaotluse täpsustamisega. Selleteemaline infovahetus Euroopa Komisjoni ja rahandusministeeriumi vahel on kestnud alates taotluse esitamise ajast ehk 11. augustist 2004, kuid bürokraatia aeglase toimimise ning jätkuvalt tekkivate küsimuste/täpsustusvajaduse tõttu on otsuse langetamine viibinud.

Finantseerimisotsust on oodata septembris-oktoobris.

Hetkel on Emajõe Veevärgis käimas riigihange projekteerimisehitamise hanke pakkumiskutse dokumentide ja eskiisprojekti koostamiseks. Pakkumised esitati 31. augustiks. Samaaegselt jätkub varade võõrandamisprotsess ja varade rendi-/ kasutamislepingute vormistamine. Kuna lähinädalatel lisandub Emajõe Veevärgi ridadesse abijõudu, on oodata, et asjaajamise toimingud omavalitsustega saavad hoogu juurde ning paratamatult aeganõudvaid protsesse veetakse aktsiaseltsi poolt intensiivsemalt.

Loetumad