Volikogu esimeheks valiti Mati Luik

273

Vastne esimees: Mati Luik.

  

26. oktoobril toimunud Kambja Vallavolikogu VI koosseisu 1. istung kulges volikogu esi – ja aseesimeest valides. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele toimusid volikogus salajased iskuvalimised esimehe ja aseesimehe valimisteks. Rahvaliidu esindajad volikogus esitasid esimehe kandidaadiks Mati Luige ning Isamaaliidu esindajad esitasid kandidaadiks Jane Jakobsoni.

Isikuvalimiste tulemusena sai esimeheks Mati Luik. Kohal oli 13 volikogu liiget, hääled jagunesid 10:3. Mati Luik on 16. oktoobril toimunud volikogu valimiste tulemuse alusel Ivar Tedrema järel teine enim hääli saanud Rahvaliidu nimekirja esindaja.

Aseesimehe kandidaadiks esitasid rahvaliitlased Gunnar Otsa. Teised poliitilised jõud aseesimehe kohale kandidaate ei esitanud. Gunnar Ots sai 11 poolthäält ning osutus seega valituks.

KV Online

Kino maale