13.9 C
Kambja
Pühapäev, 21.07.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivRohkem toetust erametsaomanikele

Rohkem toetust erametsaomanikele

Novembris jõustus keskkonnaministri määrus, mille järgi täpsustus erametsanduse toetamise kord. Toetuste andmist hakkab korraldama SA Erametsakeskus. Konkreetsete reeglite kehtestamine erametsanduse toetamiseks aitab kaasa üldisele teadlikkuse tõusule ning metsakasvatustöödele. Sellega aga tehakse panus Eesti metsaressursi kasutamisse säästva metsanduse põhimõtete kohaselt. Samas aitab toetuse taotlemise õiguse andmine metsaühistutele kaasa metsandusliku ühistegevuse hoogustumisele.

Jõustunud määruse alusel on võimalik näiteks toetust taotleda erametsaomanike koolitamiseks, maapinna ettevalmistamiseks ja looduslikule uuenemisele kaasaaitamiseks, raiesmike uuendamiseks, metsastamiseks ning ka noore metsa hooldamiseks.

Samuti võib toetust saada metsamajandusliku koostööprojekti ellu viimiseks, erametsade naabrusvalve korraldamiseks, metsaparandustööde tegemiseks, metsakahjustuste ennetamiseks/ hüvitamiseks või metsamajandamiskava koostamiseks.

Nende tööde väljavalimisel on lähtutud nii Riigikogus kinnitatud Eesti Metsapoliitikast, Eesti metsanduse arengukavast aastani 2010 ning metsaseaduses sätestatud põhimõtetest.

Kui aastal 2000 oli erametsaomanikele suunatud toetuste kogusumma üle 400 000 krooni, siis 2005. aastal on see üle 13 miljoni krooni.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja
Mart Siilivask

Loetumad