Valla üldplaneeringu väljapanek ja arutelu

200

Kambja valla üldplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub Kambja põhikooli saalis (Kesk 12 Kambja) 8. mail 2006 kl 17. Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 24. aprillist kuni 7. aprilli 2006.a Kambja vallavalitsuses (Kesk 2 Kambja Tartumaa, kontaktisik Taivo Prants, tel 741 6207, e-kiri: taivo@kambja.ee) ja veebilehel.
Lisainfo: Kambja valla üldplaneering

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi programmi kohta saab esitada kirjalikult kuni avaliku arutelu toimumiseni.

Kambja Vallavalitsus

Kino maale