13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMaavanem Esta Tamm väisas kõiki omavalitsusi

Maavanem Esta Tamm väisas kõiki omavalitsusi

Tartu maavalitsuse pressiteade:

8. juunil toimus Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis Tartu maavanema Esta Tamme ja maakonna omavalitsusjuhtide kokkusaamine, kus maavanem esitas kokkuvõtte oma ringkäigust mööda Tartumaa linnu ja valdu.

Selle aasta märtsist juunini külastas Esta Tamm kõiki Tartumaa omavalitsusi, et saada ettekujutus sealsetest rõõmudest, muredest ja tulevikuplaanidest. Valla- ja linnajuhid näitasid oma haridus- ja sotsiaalasutusi, edukaid ettevõtteid ning kultuuri- ja turismiobjekte.

Maavanem leidis, et Tartumaal on põhjust enda üle uhkust tunda – meil läheb hästi. Tööpuudus on Eesti väikseim ja langeb, rahvaarv on stabiliseerunud, ettevõtlus kasvab, ettevõtete eksport ja inimeste palgad suurenevad; Tarumaa on Eestis edukaimaid euroraha kasutajaid. Kõigis linnadesvaldades oldi tuleviku suhtes optimistlikult ja tegusalt meelestatud.

Võib tõdeda, et euroraha mõjub – kõikjal on tõukerahastute abiga ehitatud ja remonditud inimestele tähtsaid ja vajalikke objekte. Kogemused projektide arendamisel suurenevad, aastatel 2007-13 on võimalused praegusest veelgi suuremad. Samas püsivad maakonna sisesed erinevused; Tartu linnaga piirnevad edukad vallad lähevad teistel eest ära, elutingimuste vahe ei vähene. Valdade endi arenguloogika on väga erinev – kes panustab tööstusele, kes kaunile elukeskkonnale. Maavanem püstitas küsimuse, kas meil piltlikult öeldes asfaldisse investeerides jätkub ka piisavalt ajusid – kas uutes lasteaedades ja spordihoonetes on häid õpetajaid, kasvatajaid ja treenereid. Vallavanemad leidsid, et inimeste leidmine on probleem, samas saab neid meelitada ja paigal hoida just hea töö- ja elukeskkonnaga. Probleem on osa laiemast tööjõupuuduse teemast.

Põhjalikumalt vaeti planeeringuteemat – elavnev kinnisvaraarendus ja ehitus toovad kaasa huvide konfliktide sagenemise ning infrastruktuuri kallidus tähendab vajadust väga hoolikalt planeerida ja kalkuleerida. Samas muutub elu nii kiiresti, et ruumiline planeerimine on väga keerukas protsess. Ometi on see hädavajalik. Maavanem rõhutas vajadust säilitada avalikku ruumi ning kontsentreerida ehitust, mitte lastes seda hajuda rohealadele.

Paljude omavalitsuste ühiseks mureks olid lasteaiajärjekorrad ning hooldusravi ja eakate hoolduse korraldus. Ka siin tuleks tegevusi põhjalikult planeerida, kaaludes ka avaliku ja erasektori koostöö mudelit.

Maakonna ühiste tegevuste loetellu peavad tulevikus ilmselt mahtuma jäätmekäitlus ja energeetika – mõlemas valdkonnas on vaja uusi, ökonoomseid ja jätkusuutlikke lahendusi. Ka paljude asulate veevarustus ja kanalisatsioon jääb veel investeeringuid ootama. Samas on elukeskkonna välisilmet tihti võimalik parandada ka suhteliselt odavate ja lihtsate vahenditega.

Maavanem nimetas oma ettekandes teede tohutut mõju arengule, investeeringutele ja elamuehitusele. Ka omavalitsusjuhid nõustusid, et teed ja üldse igasugused kommunikatsioonid on arengu võimaldamisel elulise tähtsusega. Lõpetuseks kiitis maavanem Tartumaa valdasid ja linnu hariduse väärtustamise ja järjest edeneva koostöö eest ning soovis kõigile usku, optimismi ja leidlikkust.

Tartumaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees Aivar Soop rõhutas samuti koostöö vajadust ning tuletas meelde, et aastal 2008 avaneb uus ja suurem eurorahakott, kus suurtel ühistööprojektidel on paremad väljavaated.

Tartu maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna Taivo Tali juhtimisel toimus kohal viibinud vallavanemate ja volikogu juhtide mõtetevahetus, mille käigus said kirja Tartumaa järgmiste aastate prioriteetsed tegevused. Neid lihvides peaksid välja kujunema projektikavandid, mille alusel saab hakata investeeringuteks raha taotlema.

Tartu maavalitsuse veebilehekülg: www.tartumaa.ee

Loetumad