13.9 C
Kambja
Pühapäev, 24.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja lasteaed jätkab tegutsemist uue katuse all

Kambja lasteaed jätkab tegutsemist uue katuse all

Värskelt remonditud: Renoveerimisega tagati Kambja lasteaia katuslae vettpidavus, mistõttu paraneb hoones mikrokliima. Foto: Heigo Mägi

  

Kui ilmatargad oktoobri lõpul and-sid rahvale teada raevukate tormi-iilide ja ägedate vihmavalangute lähenemisest, võisid Kambja lasteaia töötajad, lapsevanemad ja vallavalitsuse ametnikud rahulikuks jääda ja tehtust rõõmu tunda – Mesimummi hoone sai just sel sügisel uue ja vettpidava katuse. Lasteaia lamekatuse täiendavaks soojustamiseks ja uue katte paigaldamiseks koostas Kambja vallavalitsus tänavu kevadel rahastamistaotluse ja esitas selle siseministeeriumile. Projekt pälvis heakskiidu ja sai tõhusat toetust: hasartmängumaksust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks eraldatud summadest suunati Kambja lasteaia katuse uuendamiseks 350 000 krooni.

Projekti üldmaksumuseks oli kavandatud 683 845 krooni, sellest 333 845 krooni eraldati vallaeelarvest omafinantseeringuna.

Uus katus kaitseb nii vee eest kui vähendab küttekulusid

Vähempakkumisel valiti remonditööde teostajaks AS Ervin Ehitus, mille üheks peamiseks tegevusalaks ongi katusetööde teostamine. Firma on tegutsenud varemgi Kambja lasteaia remontimisel, nemad renoveerisid mullu ka noortekeskuse ruume.

Lasteaia katuse renoveerimistööde käiku jälgis ja kontrollis projektijuhina valla majandusnõunik Enno Soodla.

Kambja lasteaia hoone valmimisest on möödunud juba 20 aastat. Teise ajastu tavade, normide ja põhimõtete järgi ehitatud hoone on küll rahuldavas seisukorras, kuid juba mõnda aega valmistas nii lasteaiaperele kui vallaametnikele tõsist muret amortiseerunud katusekate. See lasi vett läbi, mistõttu kahjustusid ruumide viimistlus ja mikrokliima, oli tõsine oht, et lähiajal saavad kahjustada hoone põhikonstruktsioonid.

„Remondi käigus paigaldati lasteaia katusele 15-sentimeetrine kiht täiendavat soojustusmaterjali, uuendati katusekate ja tehti sellega seonduvad üldehitustööd,“ selgitab Enno Soodla. „Renoveerimisega tagasime katuslae vettpidavuse ja mikrokliima paranemise, mis loob eeldused hoone pikaajaliseks kasutatavuseks.“

Uue ja vettpidava katuse kõrval peab Enno Soodla oluliseks, et kindlasti saavutatakse nüüd lasteaias soojusenergia kokkuhoid ja vähenevad kulud kütmisele.

Keskkond kasvatab lapsi

Kambja valla arengukavas märgitakse, et aastaks 2015 on Kambja vald arenenud infrastruktuuri ja sotsiaalsfääriga turvaline omavalitsus. Üheks prioriteediks seatakse mitmekülgse ja konkurentsivõimelise alushariduse tagamist. Remonditud ja hästi hooldatud lasteaiahoone toetab kindlasti laste igakülgset vaimset ja füüsilist arendamist, loob neile võimalused eakohaseks arenguks sobivas keskkonnas ning tekitab heaolu nii lastes kui nende vanemates.

Kui lasteaias paraneb laste heaolu, kasvab sellest tulenevalt lapsevanemate soov ja kindlustunne oma lapsi sinna paigutada. See tagab valla jätkusuutliku sotsiaalse arengu.

Aastatel 2001-2005 renoveeriti Kambja lasteaias kuue rühmaruumi sanitaarsõlmed, remonditi kaks rühmaruumi ja saal. Välja on vahetatud põhikorruse kõik aknad (sellega saavutati kütteks vajamineva soojusenergia kokkuhoid).

Praegu otsitakse võimalusi, kuidas korraldada välisfassaadi täiendav soojustamine ja välisuste väljavahetamine. Veel vajavad remontimist esimese ja teise korruse koridorid ja trepikojad.

Toivo Ärtis

Loetumad